Serwis motoryzacyjny prowadzony przez wyspecjalizowanych mechaników.

Szkoda całkowita z OC sprawcy – co powinien wiedzieć poszkodowany?

W procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC sprawcy wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje szkód: całkowite i częściowe. Rozróżnienie to ma kluczowe znaczenie dla praw i obowiązków poszkodowanych, a także dla sposobu i wysokości odszkodowania, jakie mogą otrzymać.