Szkoda całkowita z OC sprawcy – co powinien wiedzieć poszkodowany?

W procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC sprawcy wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje szkód: całkowite i częściowe. Rozróżnienie to ma kluczowe znaczenie dla praw i obowiązków poszkodowanych, a także dla sposobu i wysokości odszkodowania, jakie mogą otrzymać.

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita występuje wtedy, gdy koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza jego wartość przed wypadkiem lub osiąga wartość zbliżoną do tej wartości. Ubezpieczyciel w takim przypadku najczęściej decyduje, że naprawa ekonomicznie nie ma sensu i zamiast tego wypłaca odszkodowanie odpowiadające wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, ale oczywiście pomniejszonej o wartość pozostałości, czyli tzw. wraku. 

O szkodzie całkowitej możemy także mówić, jeśli naprawa samochodu nie jest możliwa ze względów technologicznych. Czyli zakres i rodzaj uszkodzeń jest tak ogromny, że naprawa nie jest możliwa do zrealizowania. 

Jaka jest różnica między szkodą całkowitą a częściową? 

Główna różnica między szkodą całkowitą a częściową polega na skali uszkodzeń i ekonomicznej opłacalności naprawy. W przypadku szkody częściowej, koszt naprawy pojazdu jest niższy niż jego wartość przed uszkodzeniem, co sprawia, że naprawa jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. 

W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy samochodu (minus ewentualną kwotę udziału własnego – w sytuacji likwidacji szkody z polisy autocasco). 

Natomiast tak jak już zostało wcześniej wyjaśnione szkoda całkowita, jest orzekana w sytuacji, gdy naprawa auta nie jest uzasadniona ekonomicznie bądź nie jest możliwa do zrealizowania. Więcej na ten temat można się dowiedzieć tutaj: https://totwojakasa.pl/szkoda-calkowita-co-to-jest-i-kiedy-wystepuje/ 

Nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? Masz prawo do złożenia odwołania 

Osoba poszkodowana ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela jeżeli nie zgadza się z ustaloną wartością pojazdu przed lub po szkodzie, wysokością przyznanego odszkodowania lub generalne kwestionuje klasyfikację szkody jako całkowitej. 

W takich przypadkach ważne jest, aby odwołanie było poparte odpowiednimi argumentami i dowodami, takimi jak wycena naprawy pojazdu czy opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. 

Co warto wiedzieć o odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela? 

  1. Dokumentacja 

Zgromadzenie kompleksowej dokumentacji jest kluczowe. Należy zebrać wszelkie faktury, wyceny, zdjęcia uszkodzeń oraz inne dokumenty, które mogą wspierać roszczenie.

2. Terminy

Odwołanie należy złożyć w określonym terminie, zazwyczaj wynoszącym 3 lata od otrzymania decyzji ubezpieczyciela. Nie warto jednak z tym zwlekać i złożyć reklamację jak najszybciej. 

 3. Forma odwołania 

Odwołanie powinno być złożone na piśmie i zawierać konkretne powody niezgody, a także proponowane rozwiązanie. 

Alternatywa dla samodzielnej walki z ubezpieczycielem

Dla poszkodowanych, którzy nie chcą samodzielnie prowadzić skomplikowanego procesu odwoławczego, alternatywą może być skorzystanie z oferty firmy odszkodowawczej, która proponuje dopłatę do odszkodowania w ramach cesji wierzytelności. 

W takim przypadku poszkodowany przekazuje swoje prawo do zaniżonej części odszkodowania firmie, która za opłatą przejmuje proces dochodzenia roszczeń i dąży do uzyskania wyższej kwoty odszkodowania. W zamian osoba poszkodowana otrzymuje od razu ustaloną kwotę dopłaty, nie czekając na rozwiązanie sprawy z ubezpieczycielem. 

Podsumowując, rozróżnienie między szkodą całkowitą a częściową ma istotne konsekwencje dla wartości odszkodowania oraz opcji dostępnych dla poszkodowanego. Warto być świadomym swoich praw, możliwości odwołania od decyzji ubezpieczyciela oraz alternatywnych opcji, takich jak współpraca z firmami odszkodowawczymi.

Materiał promocyjny