obwodnica lipska

Obwodnica Lipska

Program budowy 100 obwodnic pomiędzy 2020 a 2030 rokiem to aż dziewięć obwodnic dla województwa mazowieckiego, a wśród nich znajduje się między innymi obwodnica Lipska. Jakie są założenia wspomnianego programu, jak przebiega trasa obwodnicy i jakie niesie za sobą korzyści?

Program budowy 100 obwodnic pomiędzy 2020 a 2030 rokiem to aż dziewięć obwodnic dla województwa mazowieckiego, a wśród nich znajduje się między innymi obwodnica Lipska. Jakie są założenia wspomnianego programu, jak przebiega trasa obwodnicy i jakie niesie za sobą korzyści?

Program budowy 100 obwodnic w pigułce

Zatwierdzony i przyjęty w kwietniu 2021 roku program budowy 100 obwodnic różnych miast Polski ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczyć ruch tranzytowy, a także wpłynąć korzystnie na jakość powietrza wielu miast i aglomeracji.

W ramach projektu ma powstać około 820 km obwodnic, których łączny koszt może sięgnąć nawet 28 mld zł. To ogromna inwestycja, dzięki której ma wzrosnąć bezpieczeństwo, a także komfort mieszkańców wielu polskich miast.

Przebieg obwodnicy Lipska

Obwodnica ma rozpocząć się w okolicy skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 754, a jej łączna długość ma wynieść około 6,4 km i w całości pominąć Lipsko. Tym samym możliwe będzie przeprowadzenie ruchu kołowego poza granicami miasta, co wpłynie korzystnie nie tylko na komfort kierowców, ale również mieszkańców.

Realizator projektu i termin oddania drogi do użytku

Po przeprowadzeniu przetargu, ostatecznie realizatorem obwodnicy Lipska została firma Budimex. Przedsiębiorstwo wyceniło koszt stworzenia odcinka trasy omijającego miasto na około 110 mln. Zgodnie z informacją płynącą od realizatora działań, obwodnica powinna powstać nie później niż w ciągu 35 miesięcy od podpisania umowy na jej budowę.

Najpóźniej w ciągu pierwszego roku (12 miesięcy) od podpisania umowy, powinno dojść do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Należy przy tym zaznaczyć, że ze względu na trudne do przewidzenia, potencjalnie niekorzystne warunki atmosferyczne, z terminu tego wyłącza się dni pomiędzy 16 grudnia a 15 marca każdego roku. Tym samym, zgodnie z obliczeniami ekspertów, zakończenie całości prac i tym samym otwarcie drogi powinno nastąpić nie później iż przed zakończeniem II kwartału 2024 r.

Korzyści płynące ze stworzenia obwodnicy Lipska

Obwodnica Lipska, podobnie jak inne inwestycje tego typu tworzone na przestrzeni kraju pomiędzy 2020 a 2030 rokiem, niosą za sobą szereg korzyści. Choć niektóre z nich są trudne do dokładnego zmierzenia, zdecydowanie mają szansę zaistnieć. Poniżej prezentujemy korzyści, jakie przyniesie zbudowanie drogi, dzięki której możliwe będzie ominięcie Lipska.

Ograniczenie ruchu w mieście

Pierwszą z korzyści, jaką trudno jest pominąć, jest zdecydowane zmniejszenie ruchu w mieście. Nie ma wątpliwości co do tego, że żaden kierowca, który nie ma interesu w tym, by wjechać do miasta, nie pojawi się tam, mając możliwość ominięcia go trasą o długości niespełna 6,5 km. Tym samym dojdzie do ograniczenia ruchu w mieście, co okaże się zauważalne zwłaszcza w godzinach szczytu.

Poprawa jakości powietrza

W związku z wyżej wskazanym ograniczeniem ruchu w mieście, bez wątpienia dojdzie do poprawy jakości powietrza. Wydzielane przez samochody osobowe oraz ciężarowe spaliny nie będą kumulować się nad Lipskiem, co objawi się w dużo lepszej jakości powietrza, jaką będzie można zauważyć już w pierwszych latach po zakończeniu inwestycji.

Ograniczenie wydzielania spalin

Ilość wydzielanych spalin spadnie nie tylko z powodu zmniejszonego ruchu w mieście, ale ogółem. Również w przypadku pojazdów okrążających miasto po obwodnicy, będzie można odnotować zauważalny spadek ilości generowanych spalin w związku z brakiem konieczności zatrzymywania się w korkach i na światłach. Tym samym jakość powietrza wzrośnie.

Zwiększenie ilości osób korzystających z komunikacji miejskiej

Zmniejszenie korków w mieście związane bezpośrednio z ominięciem Lipska przez przejazdy tranzytowe może wpłynąć korzystnie także na to, ile osób zdecyduje się korzystać z komunikacji miejskiej. Dla tych, dla których argumentem „przeciw” jeździe miejskimi autobusami były korki na ich trasach – zniknie podstawowa przyczyna, dla której nie korzystali z autobusów.

Wyższy stopień bezpieczeństwa mieszkańców miasta

Niezwykle istotną korzyścią stworzenia obwodnicy będzie także poprawa stopnia bezpieczeństwa mieszkańców. Ograniczony ruch to zdecydowanie mniejsze ryzyko wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych, a także kierowców.

Fotografia: GDDKIA