Zachodnia obwodnica Szczecina

Zachodnia obwodnica Szczecina

Obwodnica zachodnia Szczecina, a właściwie Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina, to planowana obwodnica po lewobrzeżnej stronie Szczecina z przeprawą przez Odrę w Policach, która jest projektowana w ciągu drogi ekspresowej S6. Obwodnica ma mieć długość około 51,6 kilometrów i ma powstać dzięki współpracy miasta Szczecin z sąsiednimi gminami. Głównym zadaniem obwodnicy ma być odciążenie ruchu w lewobrzeżnej części Szczecina oraz przyspieszenie i ułatwienie dojazdu do Polic. Obwodnica ma również poprawić komunikację lokalną pomiędzy Szczecinem, Policami, Goleniowem, portem lotniczym Szczecin-Goleniów oraz miejscowościami graniczącymi z Niemcami.

Dzięki powstaniu zachodniej obwodnicy Szczecina ma by ułatwiony dojazd do przejść granicznych: w Rosówku – droga krajowa nr 13, kierunek Schwedt/Oder, w Kołbaskowie – A6, kierunek Berlin,  w Lubieszynie – droga krajowa numer 10, kierunek Pasewalk oraz w  Dobieszczynie – droga wojewódzka 115, kierunek Eggesin. Co więcej, dzięki nowej obwodnicy skomunikowane zostaną tereny inwestycyjne w gminach Goleniów oraz Police.

5 grudnia 2007 roku w Szczecinie podpisano porozumienie między województwem zachodniopomorskim, gminą Goleniów, powiatem polickim oraz gminą Police, gminą miastem Szczecin, o realizacji w 2008 roku studium wykonalności zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wartość projektu budowy obwodnicy wynosi: 3,9 mld złotych.

Dokumentacja i badania

Dokumentacja budowy zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 została zrealizowana, dzięki finansowaniu przyznanemu przez Ministra Infrastruktury w kwocie 24,5 milionów złotych. W ramach prac przygotowawczych budowy obwodnicy prowadzonych przez firmę  -Transprojekt Gdański wykonano wiercenia o łącznej długości około 45 kilometrów. Zdecydowanie największym obiektem tej inwestycji będzie tunel drogowy pod rzeką Odrą o długości 5 kilometrów. Tunel ten będzie się składał z 2 odrębnych naw, dla dwóch jezdni drogi ekspresowej S6 i będzie wykonany przy użyciu technologii drążenia maszyną – TBM.

Przeprowadzono również badania tomografią elektrooporową i sondowania statyczne oraz dynamiczne na długości około 18 kilometrów.  Wykonanie tak szerokiego zakresu badań geologicznych, dało obraz budowy podłoża na całym przebiegu obwodnicy oraz tunelu pod Odrą, gdzie wiercenia sięgnęły głębokości osiągającej nawet 90 metrów.

Zachodnia obwodnica Szczecina plan

Obwodnica zachodnia Szczecina ma mieć długość 51,6 kilometra i od północy oraz zachodu ma omijać całą aglomerację szczecińską. Początkiem inwestycji budowy obwodnicy z zachodniej strony będzie połączenie z węzłem Szczecin Zachód, na skrzyżowaniu z autostradą A6, natomiast końcem obwodnicy będzie węzeł Goleniów Północ, który połączy drogi ekspresowe S3 oraz S6.

Dodatkowo obwodnica będzie stanowiła pewnego rodzaju alternatywę dla obecnej trasy S3 / A6 omijającej miasto Szczecin, od południa i wschodu. To właśnie razem z nim swego rodzaju ring całego Szczecina.

Obwodnica zachodnia Szczecina dodatkowo w znaczny sposób poprawi również skomunikowanie całej szczecińskiej aglomeracji z siecią dróg ekspresowych oraz autostrad w tym regionie Polski. Szczególne znaczenie obwodnica będzie miała dla Polic położonych na północ od Szczecina. Obecnie, aby dotrzeć z Polic do węzła dróg ekspresowych S3 oraz S6 – Goleniów Północ, trzeba przejechać około 58 kilometrów, w tym trzeba wjechać w samo centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy, trasa skróci się do 23 kilometrów, natomiast czas przejazdu skróci się kilkukrotnie.

Kolejnym atutem powstania obwodnicy będzie wyprowadzenie znacznej część ruchu samochodowego, w tym samochody osobowe oraz ciężarowe zmierzające do Zakładów Chemicznych w Policach.

Korzyści powstałe po wybudowaniu zachodniej obwodnicy Szczecina

  • odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od miasta Szczecina
  • znaczne zmniejszenie ryzyka wypadków, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
  • ograniczenie emisji spalin oraz hałasu
  • rozwój terenów przyległych do obwodnicy oraz budowa centrów logistycznych
  • skrócenie czasu podróży

Fotografia: GDDKIA