Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej

Jedną z większych inwestycji, która ma być zrealizowana w naszym kraju, jest budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, Umowa na dofinansowanie podpisana została już w 2019 roku. Nie da się ukryć, że wybudowanie tego odcinka znacznie ułatwiło by przejazdy drogą dk 73, która jest uczęszczana przez kierowców samochodów osobowych, ale także jest trasą kierowców ciężarówek. Co więcej znacznie zwiększył by się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Co jeszcze możemy powiedzieć o projekcie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej?

Jak przedstawia się inwestycja?

Głównym założeniem projektu jest wybudowanie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, która znajdzie się w ciągu drogi krajowej o numerze 73. Ma ona mieć klasę GP, a także mierzyć 6,92 kilometry. Za sam projekt odpowiada FIDIC czerwony, który również ustalił w Warunkach Kontraktu roboty budowlane i prace inżynieryjne. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej na mapie ma bieg po zachodniej stronie miasta nowym, wytyczonym śladem. Rozpocząć się ma ona na około 108+090 kilometrze istniejącej już drogi krajowej 73, która przebiega na północ od miasta, między innymi przez Gruszów, jako przedłużenie ulicy Warszawskiej. Jej koniec planowany jest na 115+ 008 kilometr, który ma scalić się z ulicą Piłsudskiego biegnącą w południowej części miasta. Oczywiście powstająca obwodnica ma zostać połączona za pomocą czterech skrzyżowań o modelu rondo. Oznacza to również przebudowę sieci komunikacyjnej miasta. Skrzyżowania mają być połączone z budowanymi drogami dojazdowymi, których łączna długość równa będzie około 5,52 kilometrów.

Jakie są główne cele budowy obwodnicy Dąbrowa Tarnowska?

Inwestorzy i inżynierzy, wskazują na następujące cele nowopowstającego projektu:

 • ma być to bezpieczny odcinek drogi krajowej 73, który zapewni wszystkim jej użytkownikom komfortowe warunki ruchu drogowego
 • ma to poprawić jakość połączeń komunikacyjnych, gdyż nowopowstająca obwodnica będzie skomunikowana z już istniejącą siecią drogową
 • ma zostać poprawiona efektywność transportu drogowego, a także swobodnego przepływu osób, towarów i kapitałów.
 • zostaną zlikwidowane tak zwane „wąskie gardła”, czyli poprawią się parametry techniczno- użytkowe drogi, a także uzupełnione zostaną brakujące elementy infrastruktury, co ma znacznie poprawić przepustowość i warunki korytarza transportowego.
 • miasto zostanie odciążone od nadmiernego ruchu pojazdów, a tym samym ma się poprawić komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.
 • ruch ma zostać usprawniony, z naciskiem na ruch tranzytowy, który obecnie porusza się przez miasto. Stworzenie korytarza transportowego ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ale także kierowców.
 • ma to podnieść mobilność i usprawnić wymianę towarów poza granice województwa małopolskiego, a także poza granice kraju.

Dąbrowa Tarnowska obwodnica- co obejmuje inwestycja?

Przede wszystkim zgodnie z założeniami, ma być to kontynuacja budowy obwodnicy w odcinku drogi krajowej 73. Zgodnie z tym, inwestycja obejmuje dalsze przeprowadzanie robót drogowych na tym odcinku, w określonych odległościach kilometrowych. Przypomnijmy, że prace nad obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej zostały przerwane w grudniu 2017 roku. Nie mniej jednak, to pierwotna mapa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, będzie stanowiła podstawę do jej kontynuacji. Sama dokumentacja dotyczy także wykonania projektu ronda na skrzyżowaniu obwodnicy i ul. Grunwaldzkiej. Szczegółowy zakres robót, które obejmuje inwestycja, przedstawia się następująco:

 • wybudowanie nowego odcinka drogi jednojezdniowej, wyposażonej w dwa pasy ruchu o klasie GP o długości 6,9 kilometrów.
 • wykonanie przystosowanej nawierzchni o nośności 115 kN na oś.
 • wybudowanie obiektów inżynierskich czyli wiaduktów, mostów, murów oporowych i przepustów.
 • wybudowanie systemu kanalizacyjnego drogi.
 • wybudowanie dróg serwisowych i zjazdów.
 • wybudowanie zatok postojowych.
 • wykonanie niezbędne infrastruktury do ochrony środowiska.
 • przebudowa infrastruktury dla pieszych.
 • wykonanie odpowiedniego oznakowania drogi.
 • przebudowa obiektów kolidujących z obwodnicą.

Fotografie: GDDKiA