Obwodnica Częstochowy A1

Obwodnica Częstochowy A1

Nie da się ukryć, że obwodnica Częstochowy to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, jakie realizowane są w naszym kraju. Do niedawna był to jedynie wąski przesmyk na drodze północ-południe. Nie niej kierowcy zyskali możliwość ominięcia miasta obwodnicą Częstochowy A1, która niestety dalej jest jedynie placem budowy.

Jak już wspomnieliśmy, jest to ważna inwestycja w tej części naszego kraju. Do niedawna kierowcy musieli przebijać się przez zakorkowane miasto, licząc się z potwornymi opóźnieniami. A1 obwodnica Częstochowy została oddana do użytku już w zeszłym roku, co znacznie usprawniło ruch pojazdów, a jednocześnie poprawiło warunki życia mieszkańców miasta. Częstochowa jest ważnym węzłem komunikacyjnym, dlatego też jest ona punktem na trasie wielu kierowców ciężarówek. Obecnie, miasto jest przez nich omijane, co również poprawia bezpieczeństwo pieszych. Nie mniej jednak, wciąż na niektórych odcinkach trasy, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, gdyż wciąż trwają tam prace drogowe. Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecuje, że wszystkie elementy drogi zostaną oddane do pełnego użytku wraz z końcem 2021 roku.

Budowa obwodnicy Częstochowy- co z oświetleniem?

Do tej pory, niektóre węzły wciąż były pozbawione oświetlenia. Sytuacja ta miała miejsce na rozjazdach:

  • Częstochowa- Jasna Góra
  • Częstochowa Północ
  • Częstochowa Blachownia
  • Wierzchowisko i Gorzelanka- miejsca postoju podróżnych

Nie mniej jednak, GDDKiA informowała, że zwarła umowę na realizację oświetlenia właśnie na tych węzłach z firmą MR Instal Makowski. Pojawiły się także obietnice, że będzie to zrealizowane w przeciągu kilku miesięcy.

Obwodnica Częstochowy- plan, czyli co jeszcze dzieje się na placu budowy?

Można odnieść wrażenie, że prace przy budowie obwodnicy Częstochowy stale postępują. Obecnie na placu budowy można zauważyć że:

  • trwają prace wykończeniowe na węźle Częstochowa- Blachownia, który do dyspozycji kierowców, zgodnie z przewidywaniami, ma być oddany do dyspozycji w drugim kwartale bieżącego roku.
  • zakończone zostały prace związane z ogrodzeniem A1.
  • zgodnie z planem, ma zostać położone oznakowanie grubowarstwowe.
  • pojawiają się pierwsze prace wykończeniowe na dwóch innych węzłach: Częstochowa- Jasna Góra oraz Częstochowa Północ.
  • obwodnica Częstochowy- mapa prac wykończeniowych przewiduje również ukończenie wiaduktu, biegnącego nad linią kolejową 146, a także zamontowanie niezbędnych urządzeń do ochrony środowiska.
  • do zrealizowania w dalszym ciągu pozostają niektóre punkty wykończeniowe, na których mogą zatrzymywać się podróżni.

Wszystkie te prace, zgodnie z przewidywaniami GDDKiA powinny zakończyć się w 2021 roku.

Obwodnica Częstochowy A1- co z resztą ?

Okazuje się, że ta część autostrady A1 jest tylko kroplą w morzu. Okazuje się, że oprócz tego, do realizacji wciąż jest jeszcze pięć pozostałych odcinków, które mają usprawnić transport drogowy zarówno dla kierowców aut osobowych jak i ciężarówek. Najwięcej wątpliwości budzi 81 kilometrowy odcinek, pomiędzy węzłem Tuszyn, a początkiem obwodnicy Częstochowy, który ma połączyć istniejącą już autostradę A1 i drogę krajową numer 1. GDDKiA twierdzi, że prace wciąż postępują i są stale realizowane przy podzieleniu ich na pięć kontraktów. W planach jest wybudowanie dwóch jezdni, o betonowo- cementowych nawierzchniach, a według zapewnień, każda z nich będzie wyposażona w trzy pasy ruchu. Wobec tego będzie możliwe połączenie autostrady wraz z kompletną obwodnicą Częstochowy w jedną spójną całość, a na żadnym z odcinków, kierowcy nie będą już musieli ograniczać prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Według zapewnień, tą drogą będziemy mogli pojechać już pod koniec 2021 roku. Nie mniej jednak, całość inwestycji, ma zostać sfinalizowana dopiero w roku następnym. Wówczas pokonanie całej trasy, od Gdańska do samej granicy z Czechami- czyli 580 kilometrów, ma zająć kierowcom około 5 godzin i znacznie usprawnić pracę kierowców ciężarówek, dzięki wyeliminowaniu korków i utrudnień.

Fotografie: GDDKiA