Obwodnica Niemodlina

Obwodnica Niemodlina

Obwodnica Niemodlina ma mieć długość 11,5 kilometra i ma ona ominąć miasto Niemodlin po jego południowej oraz wschodniej stronie. Trasa obwodnicy rozpocznie się rondem przed Brzęczkowicami i połączy się z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 46 tuż przed autostradą A4 oraz węzłem „Opole Zachód”.

Na blisko 5-kilometrowym, początkowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1, natomiast przed węzłem Niemodlin zacznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej z jezdni. Na trasie obwodnicy, o klasie technicznej GP, zostaną wybudowane dwa węzły drogowe – Niemodlin oraz Sosnówka, 9 większych i 7 mniejszych obiektów inżynierskich. Największy z obiektów inżynierskich to podwójny most nad rzeką Ścinawa o długości około 300 metrów.

Obwodnica ma na celu poprawienie przepustowości ulic Niemodlina oraz poprawę płynności lokalnego ruchu, poprzez wyprowadzenie tranzytu poza obszar zabudowany. Droga krajowa numer 46 na odcinku Opole – Niemodlin – Nysa, jest jedną z najbardziej niebezpiecznych oraz ruchliwych w całym województwie opolskim, dlatego też budowa obwodnicy niesie za sobą tak wiele korzyści.

Niemodlin obwodnica postępy w budowie

W wyniku postępowania przetargowego, wybrano ofertę konsorcjum firm: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z Krakowa jako Lider Konsorcjum oraz HIMMEL i PAPESCH OPOLE SP. Z O. O. z Opola jako Partner Konsorcjum. Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 24.05.2018 r. Wykonawca ma łącznie 36 miesięcy na zaprojektowanie oraz budowę obwodnicy, z wyłączeniem zim to jest: od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca, na etapie realizacji robót.

W ramach budowy Obwodnicy Niemodlina mają zostać wybudowane m.in.:

 • węzły drogowe: „węzeł Niemodlin” oraz „węzeł Sosnówka”’
 • drogi inne niż obwodnica, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg
 • dwa parkingi
 • przebudowane istniejące drogi w zakresie kolizji z obwodnicą
 • wybudowana lub przebudowana infrastruktura dla pieszych oraz rowerzystów
 • systemy odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające: kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, rowy drogowe, zbiorniki retencyjne oraz inne
 • urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, przejścia dla zwierząt
 • sieć teletechniczna
 • oświetlenie drogowe
 • bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenia oraz odpowiednie oznakowanie obwodnicy i dróg związanych z obwodnicą
 • urządzenia melioracyjne oraz odbiorniki dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego

Obwodnica Niemodlina przebieg

Inwestycja budowy obwodnicy Niemodlina zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, powiatu opolskiego, gminy oraz miasta Niemodlin. Droga krajowa numer 46 Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Częstochowa – Szczekociny, na której ma powstać obwodnica Niemodlina, łączy województwo opolskie, dolnośląskie oraz śląskie.

Korzyści wynikające z wybudowania obwodnicy Niemodlina

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej, zapewniającej wysoki komfort podróży dla ruchu drogowego tranzytowego
 • wybudowanie odcinka drogi krajowej o parametrach zgodnych z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi
 • zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków
 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego oraz ruchu ciężkiego poza obszar zabudowy miasta Niemodlin
 • skrócenie czasu podroży
 • zapewnienie komfortu jazdy oraz dłuższej podróży
 • oszczędność paliwa oraz czasu
 • znaczne ograniczenie emisji spalin oraz hałasu, w stosunku do obecnie eksploatowanej drogi krajowej numer 46
 • znaczne przyśpieszenie rozwoju terenów przyległych do obwodnicy
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu, zarówno użytkowników dróg, jak i samych mieszkańców miasta Niemodlin

Obwodnica Niemodlina – kiedy otwarcie?

Budowa obwodnicy Niemodlina wystartowała w sierpniu 2019 roku. Całkowity koszt inwestycji budowy obwodnicy to ponad 264 mln złotych. Około 85 procent funduszy pochodzi z dotacji z Unii Europejskiej, reszta pochodzi z budżetu państwa. Nową obwodnicą Niemodlina będziemy mogli pojechać pod koniec 2021 roku.

Fotografie: GDDKiA