Wschodnia obwodnica Warszawy - S17

Wschodnia obwodnica Warszawy – S17

Dla wielu kierowców, wydaje się być czymś oczywistym, że powinno być budowanych więcej dróg pozwalających na ominięcie przejazdów przez centrum Stolicy. Szczególnie staje się to istotne, jeżeli trasa kierowcy nie prowadzi do centrum, ale gdzieś dalej. Budowanie obwodnic Warszawy rozpoczęło się jeszcze przed 2012 rokiem i stanowi część długookresowej strategii rozwoju kraju, trwającej do 2030 roku. W wyniku prac modernizacyjnych, w związku z budową obwodnicy Warszawy, utworzonych zostało już wiele przepraw. Tym razem do końca realizacji zbliża się wschodnia część trasy ekspresowej, łącząca drogi S8 i S2, określanej jako Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Mapa obwodnic wokół centrum

Warszawa posiada trzy rodzaje obwodnic, zataczających coraz większe kręgi wokół jej centrum. Obwodnica Śródmiejska jest najwcześniej wybudowaną przeprawą i przebiega od Trasy Łazienkowskiej i Mostu Łazienkowskiego, poprzez ulicę Słomińskiego i most Gdański, aż do ronda przy ulicy Wiatracznej. Jej budowa zainicjowana została przez organizację Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2012 roku, jednak z powodów opóźnień budowę ukończono dopiero kilka lat później. Etapowa obwodnica Warszawy zatacza większy krąg wokół centrum miasta i biegnie na długość 51 kilometrów. Jej budowa spowodowała większe odciążenie i odkorkowanie Warszawy, jednak wciąż budowane są kolejne jej przeprawy. Do czasu końca realizacji, funkcjonować będzie nazwa Etapowa obwodnica, która po zakończeniu prac, powinna zmienić się na Obwodnica Miejska.

Ekspresowa obwodnica Warszawy

Zespół dróg ekspresowych Stolicy łączy ze sobą kilka odrębnych odcinków przeprawy, którą zamyka właśnie budowa Wschodniej Obwodnicy S17. Ten ostatni etap prac budowlanych przypuszczalnie trwać będzie do 2025 roku, kiedy planowane jest zakończenie budowy tego odcinka. Projektowanie budowy przeprawy w tym miejscu rozpoczęło się już w 1987 roku, jednak wiele lat zajęło zdobywanie pozwoleń, akceptacja różnych wariantów, oraz wydawanie decyzji o podjęciu się realizacji projektu. Praktycznie nawet obecnie nie ma jeszcze jednolitego planu na budowę tej drogi, a Warszawa musi  się liczyć z wieloma protestami ze strony mieszkańców wsi, obok których ma przebiegać budowa tego odcinka. Oficjalnie Wschodnia Obwodnica S17 ma przebiegać dwoma wariantami. Pierwszy to budowa tuneli, tras w wykopach, oraz pod powierzchnią jezdni, natomiast drugi wariant to przeprawa przez tereny zielone. Czy jednak w rzeczywistości trasa zostanie wybudowana w ten sposób, jeszcze do końca nie ustalono.        

Kontrowersje w sprawie budowy

Od ok. 10 lat istnieją znaczne trudności w wykonaniu projektu, spowodowane głównie protestami ze strony mieszkańców. Nie zgadzają się oni na budowę obwodnicy w taki sposób, w jaki już od 30 lat prezentowany był miastu Warszawa. Zmusiło to wykonawców do ustalenia nowej trasy przeprawy, która będzie respektowała uwagi miejscowych. W 2018 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał dekret stwierdzający budowę trasy przez tereny leśne tzw.: Milowego Lasu, przez co omijałaby ona tereny zamieszkałe i była od nich oddzielona terenami zielonymi. Trzy lata później prace nad budową drogi S17 wciąż jeszcze czekają na rozpoczęcie. Jak relacjonują wykonawcy, należy spełnić wszystkie wymagania, zarówno środowiskowe, jak i związane z ochroną dóbr natury, przez co negocjowanie z przyrodnikami staje się wyzwaniem, a projekt budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy coraz bardziej wymagający. W sumie trzeba wziąć pod uwagę kilka odrębnych czynników, które oprócz wpływu na środowisko, powinny uwzględniać także wpływ na życie ludzi, oraz na zabytki chronione znajdujące się w pobliżu budowy. W ten sposób, cała trasa została podzielona na trzy odcinki: Drewnica- Ząbki, Ząbki- Zakręt, oraz Zakręt- Lubelska. Chociaż budowa pierwszego odcinka mogłaby się już rozpocząć, brak jest jednak odpowiednich funduszy, budowa drugiego odcinka czeka na ogłoszenie projektu, natomiast budowa ostatniego odcinka nie może odbyć się bez projektu drugiego. W ten sposób, musimy jeszcze poczekać na rozpoczęcie konkretnych działań, jednak wciąż pewnym jest, że budowa i tak zakończy się dopiero za kilka lat, możemy mieć jednak nadzieję, że przed 2030 rokiem.

Dzisiaj możemy powiedzieć, że ok. 90% wszystkich dróg należących do każdej z obwodnic Warszawy jest gotowych. Wciąż w realizacji są pomniejsze inwestycje, które stanowią renowacje konkretnych ulic, przebudowę skrzyżowań czy mostów itp. Wschodnia Obwodnica Warszawy S17 jest przeprawą wieńczącą budowę całej Ekspresowej Obwodnicy Warszawy. Wśród wszystkich inwestycji mających miejsce w Stolicy znajduje się także miejsce na budowę dróg, dlatego, pomimo przeciwieństw w realizacji , prędzej czy później doczekamy się zakończenia budowy S17-stki.

Fotografie: GDDKiA