Obwodnica Puław

Trasę obwodnicy Puław poprowadzono po północnej stronie dotychczasowej drogi krajowej numer 12 oraz miasta Puławy. Początek obwodnicy Puław znajduje się w miejscowości Zarzecze, gdzie nowa droga skręca na północny-wschód, od istniejącej drogi omijając od północy, zabudowania miejscowości Bronowice. Nad Wisłą wybudowano nowy most, tak aby obwodnica prowadziła dalej korytarzem ulicy Długiej aż do skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Obwodnica Puław ma długość łącznie 12,7 kilometrów. Obwodnicę tworzy jednojezdniowy odcinek o długości 8,6 kilometrów oraz dwujezdniowy o długości 4,1 kilometrów na odcinku przeprawy przez Wisłę. Zdecydowanie najważniejszym obiektem na  obwodnicy Puław jest most nad Wisłą o długości 1038 metrów, z łukowym przęsłem nurtowym o długości 212 metrów. Dodatkowo w ramach inwestycji budowy obwodnicy przebudowano istniejące dotychczas drogi wojewódzkie na długości około 998 metrów, zbudowano nowy system odwodnienia, wybudowano chodniki na długości około 5,3 kilometrów oraz przebudowano i zmodernizowano istniejącą infrastrukturę.

I etap budowy obwodnicy Puław

Pierwsza wstępna dokumentacja dotycząca budowy obwodnicy Puław powstała pod koniec lat 70-tych. Zawierała ona aż cztery warianty proponowanej nowej drogi. Trzy z wariantów zakładały ominięcie miasta Puławy od strony południowej, natomiast jeden od strony północnej. Warto wiedzieć, że warianty południowe kolidowały z obszarami chronionymi, w tym na przykład z Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym. Dlatego też do dalszego etapu budowy, przyjęto wariant północny z budową mostu przecinającego rzekę Wisłę ukośnie, jednak prostopadle do kierunku przepływu wód.

W 1998 roku powstała koncepcja programowa dla budowy obwodnicy miasta Puławy wraz z budową nowego mostu przez rzekę Wisłę. Z kolei 16 lutego 2006 roku została podpisana umowa na budowę I etapu obwodnicy Puław wraz z mostem przez Wisłę. Wykonawcą zostało konsorcjum firm: PRM Mosty-Łódź jako lider, Hermann Kirchner Bauunterhmung oraz Vistal Gdynia. W lipcu 2008 roku obwodnica Puław oraz most na Wiśle zostały przekazane do eksploatacji. Całkowita wartość projektu budowy obwodnicy to 393,6 mln złotych.

Na trasie obwodnicy Puław wybudowane zostały dwa węzły: Bronowice, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 738 oraz węzeł Dęblińska, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 801. Co więcej, na podstawie wykonanej analizy porealizacyjnej, zlecono dodatkową budowę ekranów akustycznych, gdzie zostały przekroczone normy emisji hałasu. Całkowita długość ekranów wynosi około 2,1 kilometrów.

II etap budowy obwodnicy

Drugi etap budowy obwodnicy Puław łączący węzeł Puławy Azoty z drogą ekspresową S17 – węzeł Kurów Zachód, ma długość 11,8 kilometrów. Umowa na budowę II etapu została podpisana pod koniec 2014 roku, wartość inwestycji wyniosła 233 082 003,72 złotych. Wykonawcą było konsorcjum firm: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń. W ramach powstawania dojazdu, od węzła Kurów – Zachód, do mostu w Puławach, o łącznej długości około 11,8 kilometrów dobudowana została druga jezdnia, do dotychczasowo istniejącej na odcinku około 1,3 kilometra oraz powstał wiadukt nad linią kolejową i odcinek nowej trasy około 10,5 kilometrów. Podczas II etapu budowy obwodnicy Puław powstały: 2 węzły, 4 wiadukty drogowe, 2 skrzyżowania na prawe skręty -wjazd/zjazd na/z drogą ekspresową, 3 mosty w ciągu drogi ekspresowej, drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego oraz przejścia dla zwierząt. Ten odcinek został otwarty 22 sierpnia 2018 roku.

Droga ekspresowa S12

Droga ekspresowa S12 to planowana droga ekspresowa, która ma połączyć Piotrków Trybunalski z miejscowością Dorohusk, tuż przy granicy z Ukrainą. Całkowita długość drogi S12 ma wynosić około 315 kilometrów.. Co więcej, końcowy odcinek drogi ekspresowej od Lublina, aż do granicy polsko-ukraińskiej ma być fragmentem trasy europejskiej numer E373. W ramach budowy S12 mają powstać między innymi: obwodnica Radomia oraz obwodnica Chełma.

Fotografie: GDDKiA