obwodnica-kolbieli

Obwodnica Kołbieli

Obwodnica Kołbieli w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim ma około 12 kilometrów długości i jest ona odcinkiem drogi szybkiego ruchu S17, w  ciągu drogi krajowej nr 50. Jest to jeden z fragmentów budowy nowoczesnego systemu dróg na terenie całej Polski. Budowa obwodnicy znacznie poprawi komunikację drogową na poziomie regionalnym oraz krajowym. Dodatkowo budowa obwodnicy przyczyniła się między innymi do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Kołbieli jak i komfortu podróżowania oraz poprawy komunikacji poprzez ominięcie dość specyficznego ronda w Kołbieli. Przed rozpoczęciem budowy S17, kierowcy podróżujący na trasie Lublin – Warszawa, musieli jechać drogą krajową numer 17. W Kołbieli, na rondzie DK 17 przecinała się z drogą krajową numer 50. Powodowało to kilkukilometrowe korki już przed rondem z każdej ze stron. Korki były na tak duże, że kierowcy, zanim dojechali do ronda, musieli czekać nawet kilkadziesiąt minut.

Po oddaniu obwodnicy do ruchu, problem ten zniknął. Natomiast w raz z udostępnieniem ruchu na obwodnicy Kołbieli, zlikwidowano tymczasowe rondo na styku DK 50 z budowaną S 17, dodatkowo uruchomione zostały dojazdowe drogi oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi można wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca oraz Mińska Mazowieckiego.

Wartość inwestycji dwóch umów budowy węzła Lubelska – obwodnica Kołbieli oraz obwodnica Kołbieli, to w sumie około 596 milionów złotych, natomiast całkowity koszt, włączając w niego między innymi:  prace archeologiczne, projektowe, wykup gruntów oraz nadzór budowlany to około 1,2 miliardów złotych. Za budowę odpowiadał lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Data podpisania umowy na budowę obwodnicy została podpisana w dniu 27 stycznia 2016 roku. W lipcu 2020 roku kierowcy mogli po raz pierwszy jechać obwodnicą Kołbieli.

Obwodnica Kołbieli

Obwodnica Kołbieli ma na celu znaczne poprawienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Warszawą z pozostałymi miastami Polski oraz sąsiedniej Ukrainy. Dzięki rozdzieleniu kolizyjnego ruchu na drodze, poprawione zostało bezpieczeństwo oraz komfort w ruchu pojazdów. Powstała trasa jest drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu. Przy obwodnicy powstały między innymi: wiadukty, mosty, skrzyżowania, drogi dojazdowe, przejścia dla zwierząt, systemy odwodnienia w tym kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne oraz oświetlenie skrzyżowań. Dodatkowo przebudowano i wybudowano urządzenia infrastruktury zewnętrznej oraz branż: elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej oraz hydrologicznej. Postawiono również ekrany akustyczne oraz przeciwolśnieniowe i zagospodarowano dotychczasową zieleń jak i pojawiły się nowe nasadzenia.

Korzyści powstałe po wybudowaniu obwodnicy

  • odsunięcie ruchu ciężkiego oraz tranzytowego od obszarów zabudowanych miasta Kołbiel
  • przejęcie ruchu z istniejących już dróg krajowych i wojewódzkich
  • zmniejszenie ryzyka wypadków oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców okolicy z obecnością pieszych oraz rowerzystów
  • znaczne skrócenie czasu podróży
  • duże ograniczenie emisji spalin oraz hałasu
  • przyśpieszenie rozwoju terenów przyległych do obwodnicy i budowa centrów logistycznych

Droga ekspresowa S17

Droga ekspresowa S17 to budowana odcinkami droga, na trasie Warszawa – Hrebenne, na granicy z Ukrainą, w ciągu E372- trasy europejskiej. S17 połączy aglomerację warszawską z aglomeracją lubelską oraz poprowadzi dalej przez miasto Zamość, w kierunku Lwowa na Ukrainie.

Trasa drogi S17 spowodowała znaczne skrócenie czasu podróży pomiędzy miastami: Lublin i Warszawa. Kierowcy mogą tą trasą dojechać z miejscowości Piaski omijając miasta: Lublin oraz Kołbiel, do praktycznie samej stolicy. Jest to odcinek około 180 kilometrów drogi ekspresowej.

Budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami: Lubelska oraz Kurów Zachód podzielono na siedem fragmentów. Pięć z siedmiu odcinków to jest: od końca obwodnicy Kołbieli aż do węzła Kurów Zachód, o długości około 71 kilometrów zostało udostępnione do użytku w roku 2019. Z kolei od lipca 2020 roku kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie na odcinkach od węzła Lubelska do końca obwodnicy Kołbieli.