obwodnica bolkowa

Obwodnica Bolkowa

Obwodnica miasta Bolkowa powstawała w latach 2016-2020, w ciągu drogi krajowej numer 3 oraz 5. Ma ona długość około 7,8 kilometrów, w tym zbudowana została po nowym śladzie drogi o długości około 5,7 kilometrów. Wykonano także przebudowę i rozbudowę odcinka drogi krajowej numer 5 o długości około 2,1 kilometra, który to umożliwił połączenie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową numer 3 na odcinku od węzła Bolków do drogi krajowej numer 3. Połączenie DK 3 z drogą ekspresową S3 poprowadziło cały ruch tranzytowy poza tereny zabudowane miasta Bolków w województwie dolnośląskim. Co ważne zachowana została ciągłość biegu drogi krajowej numer 3 z innymi krajowymi drogami. Wartość projektu budowy obwodnicy Bolkowa 94 884 979,36 złotych, w tym kwota 66 679 627,16 złotych dofinansowania z środków Unii Europejskiej.

Obwodnica Bolkowa znaczenie

Budowa obwodnicy Bolkowa jest zdecydowanie inwestycją o krajowym znaczeniu. Konieczność budowy obwodnicy wynikała z potrzeby poprawy bezpieczeństwa układu dróg na tym terenie oraz w kraju. Dotychczasowy układ sieci komunikacyjnej dróg w całej Polsce nie jest w stanie udźwignąć gwałtownie rosnącego ruchu samochodowego. Dlatego też, tak ważna jest konieczność budowy obwodnic i dostosowania infrastruktury komunikacyjnej do standardów europejskich.

W ramach inwestycji budowy obwodnicy Bolkowa wykonano następujące prace

 • budowa jednojezdniowej drogi o długości około 5,7 kilometrów, która stanowi obwodnicę miasta Bolków w województwie dolnośląskim
 • powstał węzeł drogowy w miejscu włączenia obwodnicy do istniejącej drogi krajowej numer 3
 • budowa skrzyżowań: z łącznikiem i rondem włączenia do drogi krajowej numer 5 w kierunku Kamiennej Góry i Lubawki oraz skrzyżowania z łącznikiem zjazdu do drogi krajowej numer 5 w stronę Bolkowa i Legnicy
 • rozbudowa i przebudowa fragmentu drogi krajowej numer 5 o długości 2,1 kilometra
 • przebudowa istniejącej sieci dróg w obszarze kolizji z drogą krajową
 • budowa oraz przebudowa infrastruktury dla rowerzystów oraz pieszych
 • budowa dróg obsługujących tereny przyległe do obwodnicy oraz przywracające naruszone połączenia drogowe
 • wybudowanie obiektów inżynierskich między innymi:
  – estakady E1, zlokalizowanej nad doliną dopływu Rochowickiej Wody oraz nieczynną linią kolejową numer 302 na trasie Malczyce – Marciszów
  – estakady E2, zlokalizowanej w rejonie wsi Rochowice
  – estakady E3, zlokalizowanej nad doliną Nysy Szalonej oraz drogi krajowej numer 5, w rejonie wsi Wierzchosławice
  – wiaduktu W1, zlokalizowanego nad obwodnicą Bolkowa w ciągu przejazdu rolniczego PR1
  – wiaduktu W2, zlokalizowanego nad obwodnicą w ciągu przejazdu rolniczego PR2
  – wiaduktu W3, wybudowanego w ciągu obwodnicy miasta Bolkowa nad drogą gminną
 • powstanie systemów odwodnienia terenu, w tym budowa: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjne oraz wielu innych
 • wybudowanie zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych oraz nowe zasadzenia
 • rozbudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów, w tym: sieci energetyczne zasilające oraz oświetleniowe, urządzenia oczyszczające, kanalizacja deszczowa i wiele innych
 • przebudowę urządzeń kolidujących oraz dotychczasowo istniejącej infrastruktury pod- oraz nad-ziemnej
 • wykonano oświetlenie drogowe
 • oznakowanie drogi krajowej numer 3 oraz 5 i dróg z nimi związanych
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków powstania dróg i obiektów inżynierskich
 • oczyszczenie oraz udrożnienie dotychczasowych urządzeń melioracyjnych w celu odprowadzenia wody deszczowej z pasa drogowego

Cele budowy obwodnicy Bolkowa

 • znaczna poprawa warunków jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego
 • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Bolków oraz komfortu życia
 • odsunięcie ruchu ciężkiego oraz tranzytowego od obszarów zabudowanych
 • rozwój terenów przyległych do obwodnicy
 • zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków z obecnością pieszych oraz rowerzystów
 • ogromne ograniczenie emisji spalin i hałasu