północna obwodnica krakowa

Północna obwodnica Krakowa S52

Północna obwodnica Krakowa to trzeci odcinek, w ciągu drogi ekspresowej S-52, na odcinku: węzeł Modlniczka do węzeł Mistrzejowice. Budowana POK ma mieć po trzy pasy w każdym z kierunków i ma liczyć około 13 kilometrów długości. 9 stycznia 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie koncepcji programowej dla POK w ciągu drogi ekspresowej S52. Z kolei 21 grudnia 2017 roku, po zakończeniu koncepcji programowej, został ogłoszony przetarg na projekt i budowę tego odcinka obwodnicy. Pod koniec 2018 roku został podpisany kontrakt na kwotę 1 427 968 500,00 złotych brutto na projekt oraz budowę POK, natomiast 9 lipca 2020 roku wystartowała budowa północnej obwodnicy Krakowa. Prace przy budowie mają trwać do 2023 roku.

Budowa obwodnicy północnej Krakowa

Po zakończeniu planowanej inwestycji, ruch w kierunku wschód – zachód, będzie dzielił się na północny oraz południowy fragment obwodnicy Krakowa. Pomoże to odciążyć, zdecydowanie zbyt przeciążoną ruchem południową obwodnicę miasta. Dodatkowo szansa skorzystania z północnego oraz południowego objazdu Krakowa, pozwoli w przypadku ewentualnego zablokowania drogi, zapewnić ciągłość ruchu, autom na trasie Rzeszów – Katowice.

Co więcej, obwodnice miasta Krakowa połączą ze sobą wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie Krakowa, takie jak: A4, S7 oraz drogi krajowe numer 79 i 94. Umożliwi to płynne przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym – Kielce, Warszawa, zachodnim – Katowice, Wrocław, wschodnim – Tarnów oraz Rzeszów, bez przymusowego przejazdu przez zatłoczony Kraków. Przejmie ona także cały ruch tranzytowy oraz część ruchu miejskiego, obecnie odbywającego się przez północną część miasta drogą krajową numer 79. Dodatkowo, według prognoz już w 2025 roku na nowo powstałym odcinku, ruch przekroczy średnio 30 tysięcy pojazdów na dobę!

Plan północnej obwodnicy Krakowa

Zakres prac przy inwestycji obejmuje przede wszystkim budowę drogi ekspresowej S-52, od węzła Modlniczka do węzła Mistrzejowice, o długości około 12,5 kilometrów. Dodatkowo inwestycja zakłada: budowę obiektów inżynierskich, budowę węzłów Zielonki, Węgrzce i Batowice, rozbudowę istniejącego węzła Modlnica, budowę infrastruktury dla rowerzystów oraz pieszych, przebudowę dotychczasowych dróg na bezkolizyjne z budowaną S-52 oraz inne prace niezbędne do wykonania drogi ekspresowej.

Zakres prac inwestycji obejmuje:

  • budowę drogi ekspresowej S52 o długości 12,5 kilometrów od węzła Modlniczka – Radzikowskiego do węzła Modlnica oraz dalej do węzła Kraków Mistrzejowice – Nowohuckiego
  • roboty nawierzchniowe, w tym poszerzenie pasa awaryjnego, prace rozbiórkowe i montażowe – bariery oraz ekrany akustyczne, roboty odwodnieniowe
  • budowę sześciu wiaduktów w ciągu północnej obwodnicy Krakowa oraz czterech wiaduktów nad obwodnicą i trzech mostów w ciągach dróg
  • powstanie dróg serwisowych, urządzeń ochrony środowiska oraz przejść dla zwierząt, urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz innych
  • przebudowę obiektów kolidujących z budową obwodnicy: sieć wodociągowa, gazowa, kablowa, kanalizacyjna, linie elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne
  • budowę Obwodu Utrzymania Drogi w węźle Modlnica

Główne cele budowy obwodnicy północnej Krakowa

POK zapewni:

  • poprawę warunków jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu
  • połączenie samochodowe w kierunku wschód – zachód, po północnej stronie Krakowa
  • odciążenie III obwodnicy Krakowa z ruchu zewnętrznego, w tym tranzytowego oraz ruchu wewnętrznego, co w przyszłości znacznie poprawi przepustowość układu drogowego miasta i okolicy
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfortu życia

Droga ekspresowa S-52

Droga ekspresowa S-52, to droga prowadząca przez województwo śląskie i małopolskie. Trasa wciąż jest w budowie, finalnie ma mieć ona długość około 143 kilometrów. S52 prowadzi od granicy w Cieszynie do Bielska-Białej, następnie do Głogoczowa, dalej w ciągu drogi ekspresowej ma znaleźć się budowana północna obwodnica Krakowa, która połączy autostradę A4 w Balicach z drogą S7 w Krakowie.

Fotografie: GDDKIA