obwodnica grodziska mazowieckiego

Obwodnica Grodziska Mazowieckiego

Obwodnica Grodziska Mazowieckiego to siedmiokilometrowy odcinek drogi w trakcie, który jest w trakcie budowy. Ma on powstać w ciągu drogi wojewódzkiej numer 579 i będzie on stanowił obwodnicę miasta Grodzisk Mazowiecki. Wykonawcą inwestycji została spółka STRABAG. Obwodnica Grodziska ma mieć swój początek w pobliżu węzła Grodzisk Mazowiecki na autostradzie A2, natomiast ma się kończyć we wsi Kałęczyn. Odcinek ten ma zostać otwarty do użytku pod koniec roku 2022.

Obwodnica Grodziska Mazowieckiego

Co ciekawe, budowę obwodnicy Grodziska Mazowieckiego planowano już na przełomie 2012 oraz 2013 roku. Jednak dopiero pod koniec sierpnia 2020 roku została wyłoniona spółka STRABAG jako wykonawca, która podpisała kontrakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na budowę obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Prace przy budowie grodziskiej obwodnicy ruszyły we wrześniu 2020 roku.

Obwodnicę zaprojektowano jako jednojezdniowa drogę z dwoma pasami ruchu, o bitumicznej nawierzchni z obustronnym poboczem. Na długości około 1,6 kilometra wybudowane zostaną także ekrany akustyczne. Co warto wiedzieć, jest to największa drogowa inwestycja realizowana przez samorząd mazowiecki. Koszt budowy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego to 145,5 milionów złotych z czego prawie 116 milionów złotych stanowią środki unijne w ramach RPO WM.

Przebieg obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Kontrakt zakłada budowę trzech mostów: nad drogą w pobliżu węzła autostradowego, nad torami kolejowymi, nad rzeką Mrowną oraz budowę dróg dojazdowych. Obwodnica ma mieć długość 7,5 kilometra, od węzła autostradowego – Grodzisk Mazowiecki do drogi wojewódzkiej numer 579 na terenie Kałęczyna. W ciągu tej drogi zostanie także przebudowana podziemna infrastruktura oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca w pierwszej fazie inwestycji musi: przeprowadzić prace przygotowawcze i wykopowe, wybudować systemy odwodnieniowe, przygotować korpus drogowy, wykonać podbudowę nawierzchni. W następnym etapie musi: położyć warstwę ścieralną, wykończyć, ustawić oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu i musi wybudować ciągi pieszo – rowerowe.

W specyfikacji inwestycji została ujęta także budowa trzech rond: w ciągu ulicy Logistycznej, na przecięciu ulicy Orlicz-Dreszera w Kozerach i na Radziejowickiej w Kałęczynie. Obwodnica Grodziska w ciągu drogi wojewódzkiej numer 579 będzie miała 7,5 kilometra i przebiegnie przez miejscowości: Natolin, Chrzanów Duży, Chlebnię, Wólkę Grodziską, Kozerki, Kozery oraz Kałęczyn. Natomiast za strefą przemysłową w miejscowości Chlebnia droga ma omijać od zachodu miasto Grodzisk Mazowiecki.

Trasa obwodnicy Grodziska Mazowieckiego będzie prowadziła od węzła autostradowego na północy, poprzez strefę przemysłową i dalej w południowym kierunku. Następnie w miejscowości Chlebnia zacznie nieco odbijać na zachód, omijając przy tym granice administracyjne miasta Grodzisk Mazowiecki. Natomiast w miejscowości Wólka Grodziska (tuż za siedzibą firmy Aryzta) ponownie obwodnica skręci na południe. Po ominięciu torów PKP, trasa delikatnie będzie zmieniać swój kierunek na wschodni, aby następnie w miejscowości Kałęczyn, połączyć się mogła z biegiem drogi wojewódzkiej numer 579.

Podczas budowy obwodnicy Grodziska przebudowany zostanie także odcinek drogi wojewódzkiej numer 579, od ulicy Grottgera w Grodzisku do Radziejowic. Droga ta ma zostać poszerzona, mają zostać wybudowane nowe odwodnienia, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Korzyści płynące po wybudowaniu obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Korzyści płynących z wybudowania obwodnicy Grodziska Mazowieckiego jest wiele. Jednak do głównych i najważniejszych zdecydowanie należą:

  • odsunięcie ciężkiego ruchu z miasta
  • przeniesienie ruchu tranzytowego od miasta Grodzisk Mazowiecki
  • zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
  • skrócenie czasu podróży
  • ograniczenie emisji spalin oraz hałasu
  • rozwój terenów przyległych do obwodnicy Grodziska oraz budowa centrów logistycznych przy trasie

Materiał powstał przy współpracy z https://motoklub.pl