obwodnica pułtuska

Obwodnica Pułtuska – mapa i plan

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę, zgodnie z którą firma Strabag wykona liczącą około 20 km obwodnicę Pułtuska. To jedna z dziewięciu tego typu inwestycji w województwie mazowieckim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę, zgodnie z którą firma Strabag wykona liczącą około 20 km obwodnicę Pułtuska. To jedna z dziewięciu tego typu inwestycji w województwie mazowieckim.

Rządowy program budowy 100 obwodnic

13 kwietnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy stu obwodnic na okres pomiędzy 2020 a 2030 rokiem. Program ten zakłada stworzenie wspomnianej ilości obwodnic o łącznej długości około 820 km, a całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 28 mld zł.

Wśród podstawowych celów tego programu wymienia się:

  • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców większych miast lub aglomeracji w wyniku ograniczenia ruchu kołowego na terenie zabudowanym,
  • redukcja zanieczyszczeń w związku ze zmniejszonym ruchem w mieście, a także lepszą dynamiką podróży,
  • wyprowadzenie ruchu samochodowego oraz ciężarowego poza tereny zamieszkałe.

Wśród inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane w ramach tego planu, znajduje się między innymi obwodnica Pułtuska. Realizację tego projektu objęła firma Strabag, która odpowiedzialna będzie nie tylko za stworzenie obwodnicy, ale również uzyskanie wszelkich niezbędnych z prawnego punktu widzenia pozwoleń.

Termin realizacji obwodnicy

Plan obwodnicy Pułtuska oraz termin realizacji inwestycji został uzgodniony z wykonawcą drogi. Budowa obwodnicy ma zająć nie więcej niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy pomiędzy GDDKiA a firmą Strabag, przy czym w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, przedsiębiorstwo ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogowej inwestycji. Jako że, zgodnie z zapisami umowy, do 36-miesięcznego terminu wykonania prac nie wlicza się okresu zimowego pomiędzy 16 grudnia a 15 marca, ostateczne zakończenie prac jest planowane na okolice pierwszego kwartału 2025 roku.

Którędy przebiegnie trasa obwodnicy?

Cała trasa będzie miała około 20 km i ominie Pułtusk od strony zachodniej. Strabag stworzy węzeł drogowy na rozwidleniu DK57 i DK61, a także przeprowadzi 3-kilometrową korektę tej pierwszej (w związku z budową obwodnic miast Kleszewo i Przemiarowo).

Na całej długości, obwodnica Pułtuska będzie charakteryzować się cechami typowymi dla drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Jak jasno pokazuje mapa obwodnicy Pułtuska, droga będzie posiadać węzeł północ oraz południe, umożliwiający swobodny wjazd na trasę bez względu na to, po której stronie miasta aktualnie się znajdujemy.

Obwodnica Pułtuska – podstawowe założenia

Podobnie jak w przypadku większości obwodnic, jakie mają powstać w ramach programu 100 obwodnic, również ta znajdująca się w Pułtusku ma spełnić określone zadanie. Wśród nich można wskazać:

  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta – obecnie odbywa się on drogami krajowymi o numerach 61 oraz 57. Zmniejszenie ruchu tranzytowego na terenie Pułtuska wpłynie korzystnie na ruch w mieście, a co za tym idzie – sprawi, że przejazd lokalny będzie odbywał się zdecydowanie szybciej;
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta – jest ono bezpośrednio powiązane ze zmniejszeniem ruchu tranzytowego w mieście. Dzięki ograniczeniu ilości pojazdów przejeżdżających na co dzień przez teren Pułtuska, zarówno odsetek wypadków komunikacyjnych, jak również tych z udziałem pieszych, ma szansę realnie zmaleć;
  • poprawa jakości przejazdów dalekobieżnych – wśród zalet, jakie można wskazać w ramach budowy obwodnicy, jest również zdecydowanie wyższy komfort, a także bezpieczeństwo dla przejazdów dalekobieżnych. Możliwość ominięcia Pułtuska sprawia, że trasa jest zdecydowanie szybsza, a dodatkowo – ryzyko wypadku na trasie obwodnicy jest dużo mniejsze niż w przypadku przejazdu przez miasto;
  • poprawa stanu powietrza w mieście – dzięki ograniczeniu ruchu na terenie miasta, a także poprawie przepustowości komunikacji miejskiej – możliwe jest zachowanie wymogów ochrony środowiska. Dodatkowo, lepsza jakość powietrza, szczególnie w okresie zimowym, wpłynie korzystnie na zdrowie i komfort życia mieszkańców.