Wschodnia obwodnica Wrocławia

Wschodnia obwodnica Wrocławia

Wschodnia obwodnica Wrocławia – WOW, to budowana etapami trasa, która prowadzi przez tereny powiatu wrocławskiego, wzdłuż wschodniej oraz południowej granicy miasta Wrocław. Warto wiedzieć, że  wraz z autostradową obwodnicą Wrocławia – A8, z tak zwanym Łącznikiem Długołęka, 2,8 kilometrowym fragmentem autostrady A4 oraz 0,8 kilometrowym odcinkiem ulicy Karkonoskiej, ma ona tworzyć zamknięty pierścień o średnicy około 15 -20 kilometrów, który otacza miasto z każdej ze stron.

Obwodnica Wrocławia to szansa na ominięcie miejskich korków dla osób udających się na wyjazd na przykład w Beskid Śląski.

Wschodnia obwodnica Wrocławia plan

Planowana długość wschodniej obwodnicy Wrocławia ma wynieść trzydzieści kilometrów, wraz z mostami przez rzeki: Oławę oraz Odrę. Co więcej, most imienia generała Fieldorfa PS. Nil – d. Siechnice-Łany nad rzeką Odra,o długości 286 metrów jest zdecydowanie najważniejszym elementem budowy drogi z punktu widzenia kierowców. To właśnie dzięki temu mostowi kierowcy, nie będą musieli jechać przez Most Grunwaldzki lub jechać przez oddalony o kilkadziesiąt kilometrów most w Oławie.

Koszt całej inwestycji budowy obwodnicy wschodniej Wrocławia to minimum 600 milionów złotych, z czego tylko około 300 milionów złotych ma kosztować budowa czteropasmowego mostu w Łanach nad rzeką Odrą. Dlatego też, planowane jest pozyskanie części finansowania z środków Unii Europejskiej. Wschodnia obwodnica Wrocławia ma być drogą dwujezdniową na odcinku Długołęka – Iwiny oraz jednojezdniową na odcinku Iwiny – Bielany.

Budowa WOW

Budowa wschodniej obwodnicy została podzielona na kilka odcinków. W połowie roku 2020 wystartowały prace przy budowie odcinka północnego obwodnicy, pomiędzy Łanami oraz Długołęką. Północny fragment obwodnicy rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską, na którym wybudowano już rondo i następnie zostanie on włączony do drogi wojewódzkiej numer 372, dawnej drogi krajowej numer 98, potocznie nazywanej Łącznikiem Długołęka. Długość tego fragmentu to około dziesięć kilometrów.

Obecnie na obwodnicy trwają następujące prace:

  • na moście, m.in.: zbrojenie oraz betonowanie korpusów, przygotowywanie platform
  • drogowe, m.in.: wykonanie oraz zagęszczenie warstw nasypów przy trasie głównej, a także prace przy przepustach
  • przy sieciach: energetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz melioracyjnej

Etapy budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia

Zgodnie z harmonogramem wykonania inwestycji budowy- WOW, termin wykonania północnego odcinka obwodnicy przypada na dzień trzynastego listopada 2022 roku. Natomiast koszt budowy tego fragmentu obwodnicy to około 164 milionów złotych.

Ruszyły również prace budowlane na południowym odcinku wschodniej obwodnicy. Finalnie droga zaczynać się będzie w Bielanach Wrocławskich i prowadzić będzie przez miejscowości: Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Łany, Siechnice, Kiełczówek, Kiełczów oraz dalej do dawnej drogi krajowej numer 98. Natomiast południowy odcinek budowy obwodnicy został podzielony na dwa fragmenty. Postępowanie przetargowe na budowę pierwszego odcinka, czyli budowa drogi pomiędzy rondem w Żernikach Wrocławskich oraz ulicą Grota-Roweckiego pod koniec lutego 2019 roku zostało unieważnione.

W lipcu 2019 wybrano wykonawcę budowy fragmentu drogi od ulicy Grota Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich. Wykonawcą została firma Budimex, która zrealizuje budowę tego odcinka w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wciąż trwają prace projektowe, natomiast po otrzymaniu koniecznych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych, rozpoczną się prace budowlane. Całkowity koszt zaprojektowania oraz budowy tego 2,5-kilometrowego odcinka obwodnicy to ponad 30 milionów złotych. Termin wykonania tego zadania ustalono na dzień 28 listopada 2021 roku.

WIęcej pomysłów na wycieczki z Wrocławia i dalszych rejonów Polski w góry znajdziesz w serwisie https://goryaktywnie.pl/

Postępowanie na drugi fragment południowego odcinka wschodniej obwodnicy, czyli od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do węzła na autostradzie A4 Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej zostało wstępnie unieważnione. Natomiast w kolejnym przetargu został wyłoniony nowy Wykonawca, który wybuduje ten czterokilometrowy odcinek drogi za około 2,2 milionów złotych.

Fotografia: Wikipedia/https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sliwers