Obwodnica Zawiercia i Poręby mapa

Obwodnica Zawiercia i Poręby

Obwodnica Zawiercia i Poręby planowana była od 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy zebrało się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Od początku planowania budowy obwodnicy wskazywany był tzw.: Wariant 1, jako najbardziej odpowiedni projekt do realizacji. Obecnie wydane są już wszystkie pozwolenia, oraz podpisane są wszelkie umowy przygotowujące trasę do rozpoczęcia prac wykonawczych. Jak będzie zatem wyglądała przeprawa obwodnicą i kiedy zostanie oddana do użytku publicznego?

Początki realizacji trasy

Wiele miast w Polsce doczekało się już swoich obwodnic, wiele miast natomiast jeszcze czeka w kolejce. Chociaż prowadzone są już prace projektowe czy przetargowe, to jednak długa jest droga od projektu trasy, do jej wykonania. W pierwszej kolejności zaczęto budowę obwodnic w największych miastach kraju, odkorkowując ich centra i przepuszczając tranzyt poza miastami. Warszawa doczekała się już budowy aż trzech tras okrążających miasto, Kraków aż czterech, a Wrocław dwóch. Budowa obwodnicy Zawiercia rozpoczęła się w 2019 roku, a potrwać ma do roku 2023. Jest to plan wykonawczy zapisany w budżecie Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2015 -2023. Kosztować będzie aż 414,7 mln zł. Do tej pory generalny wykonawca, firma Mirbud, przyznaje, że nie ma zagrożenia opóźnienia się realizacji tej inwestycji, oraz, że wszystkie prace organizacyjne, jaki i przygotowawcze idą po dobrej myśli.

Obwodnica Zawiercia – Plan

Pierwszy odcinek trasy o długości 16,7 km, będzie częścią drogi DK 78 biegnącej z Chałupek do Chmielnika. Obwodnica będzie biegła przez powiaty: będziński i zawierciański, oraz przez gminy: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec, kończąc się w Kromołowie. Drugi odcinek trasy będzie miał 7,6 km długości i będzie kończył się na nowym rondzie w Żerkowicach. Nie dojdzie niestety do budowy trzeciego odcinka, który miał umożliwiać zjazd z obwodnicy do Zawiercia, na co nie wyraziło zgody Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA.

Niezbędnym, przy budowie całej przeprawy, okazuje się wybudowanie szeregu węzłów wiaduktów, oraz mostów, które będą łączyć obwodnicę z istniejącymi przeprawami drogowymi. Także samo Zawiercie będzie musiało się przygotować na utrudnienia związane z ruchem samochodowym, co będzie spowodowane przebudową jezdni w kilku kluczowych dla inwestycji miejscach. Dodatkowo niezbędna staje się budowa potrzebnej infrastruktury m.in:

  • budowa systemu odprowadzania wody
  • budowa oświetlenia
  • przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej
  • budowa dróg serwisowych i dojazdowych
  • budowa urządzeń związanych z ochroną wód i środowiska naturalnego.

Zaplanowano także budowę ekranów dźwiękochłonnych, ścieżek rowerowych, oraz chodników, które mają powstać zarówno w Zawierciu, jak i w sąsiadujących miejscowościach.

Historia zaplanowanych prac

Obwodnica Zawiercia i Poręby była w planach Ministerstwa Infrastruktury już od 2009 roku, kiedy po raz pierwszy wydano pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Od tamtej pory rozpoczęły się zmagania o pozytywne rozpatrzenie wniosków dotyczących przedsięwzięcia. Niezbędnym było m.ni. zdobycie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, który oceniał projekt pod względem wpływu na środowisko naturalne. Wydanie decyzji środowiskowej zajęło aż dwa lata, w trakcie których rozpatrywano wpływ wybranego wariantu przeprawy na mieszkańców, jak i na naturę i ewentualne zabytki okolicy Zawiercia i Poręby. W 2018 roku wydano postanowienie o etapowaniu inwestycji, a rok później wydano zgodę na budowę pierwszego etapu trasy.

Obwodnica Zawiercia i Poręby nie była pierwszą, ale także nie będzie ostatnią obwodnicą, jaką wybuduje GDDKiA. W 2020 roku rząd ogłosił program budowy kolejnych 100 obwodnic na drogach krajowych, co stanowić będzie projekt realizowany w latach 2020-2030. Wartość całej inwestycji oszacowano na 28 miliardów zł, dzięki czemu nasz kraj dostanie dodatkowe 820 km dróg. Obwodnica Zawiercia i Poręby jest częścią starszego programu budowy obwodnic, przez co jej realizacji możemy spodziewać się dużo wcześniej. Pewnym jest natomiast, że już za kilka lat Zawiercie i okolice wzbogacą się o nowoczesne drogi i mosty, a także infrastrukturę pieszą i rowerową. Do tego wykonawcy nie zapomnieli o mieszkańcach pól i lasów, którym wybudowane zostaną dodatkowe przejścia przy trasach, zabezpieczające je od hałasów drogi ekspresowej ekrany, a także wygrodzenia herpetologiczne i zbiorniki zastępcze dla płazów i gadów. Wszystko to wzbogacą nasadzenia drzew i krzewów, które zwieńczą budowę drogi. W ten sposób ruch samochodowy będzie mógł przebiegać poza miastem, pozostawiając centrum mieszkańcom, którzy od tej pory będą mogli poczuć się bezpieczniej.  

Fotografie: GDDKiA