Obwodnica Zawiercia i Poręby

Obwodnica Wałcza – S10

Zakorkowane miasto powiatowe nie jest niczym nadzwyczajnym. Dla wielu jest to codzienność, rutyna. Sytuacja staje się jednak coraz bardziej napięta, gdy korki tworzą się w mieście położonym przy drodze krajowej. Stanowi to problem zarówno dla mieszkańców miasta i jego okolic, jak i pozostałych kierowców.  Obwodnica Wałcza- taka właśnie jest jej historia. 

Obwodnica miasta Wałcz, dlaczego powstała?

Wałcz jest miastem powiatowym leżącym w województwie zachodniopomorskim, niedaleko granicy z województwem wielkopolskim. Przecina go droga krajowa DK10, której trasa prowadzi od Płońska do Lubieszyna i jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg krajowych. Daje ona możliwość przejazdu przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie. Niestety jej trasa wiele lat temu okazała się nie być tak dobrze zaplanowana. Zwiększająca się na przełomie lat liczba samochodów na drogach sprawiła, że miasto Wałcz z roku na rok zaczęło się coraz bardziej korkować. Ważnym aspektem jest fakt, że Wałcz jest węzłem komunikacyjnym dającym możliwość wybrania innych tras prowadzonych np. do Kołobrzegu. Coraz większe problemy oraz rosnąca irytacja mieszkańców miasta i jego okolic sprawiły, że władze zaczęły prace nad rozwiązaniem problemu. Najważniejszym było dla nich wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego. Postanowiono. Powstanie obwodnica Wałcza.

Budowa obwodnicy Wałcza

Ogłoszenie projektu było przełomem dla wielu osób. Ich problem z dojazdem do pracy, domu, a nawet przejazdem przez miasto na trasie miał być rozwiązany. Projekt „Obwodnica Wałcza” został rozpoczęty już w 2010 roku, gdy złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Po roku otrzymano zgodę. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Kolejnym krokiem było uzyskanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Budowa obwodnicy Wałcza została oficjalnie rozpoczęta z dniem 18 listopada 2015 roku. Niestety, umowa została rozwiązana pod koniec 2019 roku z orzeczeniem winy wykonawcy, który nie był w stanie wywiązać się z umowy i ukończyć budowy w ustalonym terminie. Władze jednak nie zaniechały działań. W połowie 2020 roku podpisano kolejne umowy, które dotyczyły ukończenia prac. Zostały podzielone na mniejsze partie, przez co w pracach uczestniczyło więcej mniejszych firm. Ostatecznie obwodnica Wałcza, mimo wielokrotnie przekładanych terminów ukończenia prac, została wybudowana. Prace i przedsięwzięcia trwające 10 lat przyniosły oczekiwany rezultat, a S10 obwodnica Wałcza została oficjalnie otwarta 19 grudnia 2020roku. 

Przebieg obwodnicy Wałcza

Obwodnica Wałcza jest fragmentem drogi ekspresowej S10. Swój początek ma ok. 1,5km przed granicą administracyjną Miasta Wałcz. Długość drogi ekspresowej S10 wynosi ponad 20km, jednak obwodnica Wałcza to 17,8km. Jej koniec prowadzi do wyjazdu znajdującego się za Witankowem, miejscowością położoną za Wałczem w kierunku Piły. Oba wjazdy na obwodnicę przecinają się z drogą krajową nr 10. Jadąc obwodnicą Wałcza S10 można zjechać aż na czterech węzłach drogowych:

  • Wałcz Zachód z DK10 od strony Szczecina,
  • Wałcz Północ z DW163,
  • Wałcz Wschód z DK22,
  • Witankowo z DK10 od strony Piły.

Chcąc zobaczyć jak wygląda obwodnica Wałcza mapa ukazuje dwupasmową, dwujezdniową drogę położoną na polach obok miasta. Występują tam 2 mosty, 2 estakady, 4 wiadukty ekologiczne oraz 13 mostów.

Obwodnica Wałcza w liczbach

Najlepszym sposobem przedstawienie istoty projektu oraz jego wielkości są liczby. S10 obwodnica Wałcza:

  • jest projektem o wartości 657mln złotych, dofinansowanym przez Unię Europejską na kwotę 264,8mln złotych,
  • posiada pasy ruchu w konfiguracji 2×2,
  • posiada ograniczenie przemieszczenia się 110km/h,
  • zawiera 11 przejść dla zwierząt leśnych,
  • ma długość 17,8km i jest częścią drogi ekspresowej nr 10 mierzącej ponad 20km. 

Obwodnica Wałcza dobrą inwestycją

Wałcz ze względu na swoje położenie był miastem obciążonym ruchem tranzytowym. Prowadziły przez niego dwie drogi krajowe (DK10 i DK22) oraz dwie drogi wojewódzkie (DW163 i DW178). Jako węzeł komunikacyjny cały tranzyt skupiał się w centrum miasta, nie dało się obrać trasy, która pozwoliłaby zmienić drogę bez konieczności wjeżdżania do Wałcza. Problemy te doskwierały mieszkańcom od dziesiątek lat. Mieszający się ruch lokalny, z ruchem tranzytowym sprawiał, że przejazd przez całe miasto potrafił zająć nawet godzinę, a korki przed wjazdem ciągnęły się na kilka kilometrów za tablicę z nazwą miasta. Choć cały proces wybudowania obwodnicy trwał długie lata finalnie zakończony. Nowo ukończona obwodnica Wałcza umożliwia obecnie kierowcom wybór trasy obwodnicą, bądź przez miastem zależnie od ich preferencji oraz celu. 

Fotografie: GDDKiA