Obwodnica Góry Kalwarii

Obwodnica Góry Kalwarii

Obwodnica Góry Kalwarii, o długości o 9 kilometrów, została oddana do użytku 20 grudnia 2019 roku, natomiast dnia  9 października 2020 roku Komisja dokonała Odbioru Ostatecznego Robót Obwodnicy Góry Kalwarii. Obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim w mieście i gminie Góra Kalwaria.

Realizacja budowy obwodnicy Góry Kalwarii jest inwestycją o dość dużym znaczeniu krajowym, ponadto została ona zaliczona do istotnych zadań rządowych. Konieczność budowy obwodnicy wynikała z potrzeby wyprowadzenia ciężkiego i tranzytowego ruchu poza centrum Góry Kalwarii. Istniejący do tej pory układ komunikacyjny w mieście nie był w stanie przyjąć dość gwałtownie powiększającego się ruchu samochodowego, głównie zaś w weekendy. Dlatego też pojawiła się konieczność budowy obwodnicy Góry Kalwarii.

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii

W ramach inwestycji budowy obwodnicy Góry Kalwarii zbudowano dziewięć kilometrów, dwujezdniowej drogi, z dwoma pasami ruchu w każdym z kierunków. W ciągu drogi DK50, zbudowano odcinek o długości około 3,9 kilometrów oraz około 5,1 kilometrów nowego przebiegu drogi DK79. Obwodnica omija Górę Kalwarię od południa oraz od zachodu. Dopuszczalna prędkość na obwodnicy to 100 km/h. Podczas budowy obwodnicy Góry Kalwarii powstały trzy węzły drogowe: Kąty, Marianki oraz Stadion. Dodatkowo zbudowano obiekty inżynierskie, odwodnienie trasy, ciągi pieszo-rowerowe, drogi obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu wyniosła 419 850 218,83 złotych. Realizacja inwestycji budowy obwodnicy była dofinansowana kwotą około 254,2 mln złotych, z środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Góra Kalwaria obwodnica

Budowa obwodnicy oraz funkcjonowanie nowego układu drogowego wpłynęło pozytywnie na środowisko w mieście oraz w okolicy. Stało się to poprzez skierowanie znacznej części ruchu na obwodnicę, który do niedawna odbywał się w centrum miasta Góra Kalwaria, w tym ruchu samochodów ciężkich, które były szczególnie uciążliwe. Co więcej, nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, klimatu akustycznego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, powietrza oraz wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg. Dodatkowo zastosowanie nowoczesnych technologii oraz materiałów, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemów odwodnienia oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska, w tym urządzeń do podczyszczania wód opadowych oraz nasadzeń zieleni, przyczyniło się zdecydowanie do zmniejszenia uciążliwości obwodnicy dla środowiska. Ponadto budowa obwodnicy Góry Kalwarii polepszyła warunki bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego jak i dla bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.

Bezpośrednie korzyści płynące z wybudowania obwodnicy Góry Kalwarii

  • zapewnienie wysokiego komfortu ruchu drogowego dalekobieżnego o większych prędkościach niż na terenie zabudowanym
  • skrócenie czasu podróży, a co za tym idzie oszczędności paliwa
  • poprawa komfortu jazdy
  • przejęcie ruchu z dotychczasowo istniejących dróg krajowych oraz wojewódzkich
  • zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków samochodowych, jak tych z obecnością pieszych i rowerzystów
  • usunięcie dużego ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych oraz od centrum miasta Góra Kalwaria
  • ograniczenie emisji spalin oraz hałasu, w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum Góry Kalwarii
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych do obwodnicy terenów oraz budowa centrów logistycznych

Obwodnica Góry Kalwarii przebieg

Obwodnica miasta Góra Kalwaria stanowi fragment drogi krajowej numer 79 na trasie: Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Sandomierz – Połaniec – Nowe Brzesko – Kraków – Trzebinia – Chrzanów – Jaworzno – Katowice – Chorzów – Bytom. Stanowi ona również odcinek drogi krajowej numer 50: Ciechanów – Płońsk – Wyszogród – Ruszki – Sochaczew – Mszczonów – Grójec – Góra Kalwaria – Kołbiel – Mińsk Mazowiecki – Łochów – Ostrów Mazowiecka.

Fotografie: GDDKiA