Dopuszczalna prędkość na polskich drogach. Jak wygląda w porównaniu do innych krajów UE?

Podróżując samochodem zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, kierowcy muszą dostosować się do różnych limitów prędkości. Te regulacje różnią się znacząco w zależności od kraju. Sprawdź, jak Polska wypada na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie są obecne limity prędkości na polskich drogach?

W Polsce dopuszczalne prędkości różnią się w zależności od typu drogi i obszaru:

 • strefa zamieszkania – 20 km/h;
 • teren zabudowany – 50 km/h;
 • poza terenem zabudowanym – 90 km/h;
 • droga jednojezdniowa dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu – 100 km/h;
 • droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h;
 • droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h;
 • autostrada – 140 km/h.

Zrozumienie i przestrzeganie tych ograniczeń jest nie tylko zobowiązaniem każdego kierowcy, ale także kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Ma to również bezpośredni wpływ na warunki ubezpieczenia samochodowego. Od 2022 roku ubezpieczyciele mają możliwość wglądu w informacje o punktach karnych, które ma na swoim koncie kierowca ubezpieczający pojazd.

Nieprzestrzeganie ustawowych limitów prędkości może więc skutkować nie tylko mandatami karnymi, ale także wpłynąć na wysokość składek ubezpieczeniowych oraz zakres ochrony. Warto więc pamiętać, że ubezpieczenie AC w HDI Ubezpieczenia uwzględnia historię jazdy kierowcy, w tym ewentualne naruszenia przepisów drogowych.

Czym różnią się limity prędkości w Polsce od innych krajów UE?

Limity prędkości na polskich drogach, mimo że są zbliżone do wielu przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, wykazują pewne różnice wynikające z lokalnych uwarunkowań i polityki transportowej. Na przykład, w Polsce na autostradach dopuszczalna prędkość wynosi do 140 km/h, co jest porównywalne z limitami w większości krajów UE, takich jak Francja czy Włochy, gdzie maksymalna prędkość to zazwyczaj 130 km/h.

Jednakże wyjątkiem w Europie są niemieckie autostrady (Autobahnen), na których w określonych odcinkach nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości. Polska, podobnie jak inne państwa UE, stosuje także zmienne limity prędkości w zależności od pory dnia w terenach zabudowanych, co nie jest praktykowane w każdym kraju. Różnice te pokazują, jak dywersyfikacja przepisów drogowych odzwierciedla lokalne podejście do bezpieczeństwa, zarządzania ruchem i ochrony środowiska, jednocześnie podkreślając potrzebę znajomości tych regulacji przez kierowców podróżujących po Europie. Oto limity prędkości w innych pięciu państwach Unii Europejskiej:

1. Holandia:

 • teren zabudowany: 50 km/h;
 • poza terenem zabudowanym: 80 km/h;
 • autostrady: 100 km/h (w godzinach 6:00-19:00 na większości autostrad, poza tymi godzinami limit może być zwiększony do 130 km/h).

2. Belgia:

 • teren zabudowany: 50 km/h;
 • poza terenem zabudowanym: 70 km/h (na drogach lokalnych) lub 90 km/h (na głównych drogach poza obszarami miejskimi);
 • autostrady: 120 km/h.

3. Szwecja:

 • teren zabudowany: 50 km/h;
 • poza terenem zabudowanym: 70-90 km/h, w zależności od rodzaju drogi i oznakowania;
 • autostrady: 110-120 km/h.

4. Portugalia:

 • teren zabudowany: 50 km/h;
 • poza terenem zabudowanym: 90-100 km/h;
 • autostrady: 120 km/h.

5. Czechy:

 • teren zabudowany: 50 km/h;
 • poza terenem zabudowanym: 90 km/h;
 • autostrady i drogi szybkiego ruchu: 130 km/h.

Dlaczego dopuszczalna prędkość na drogach jest różna w zależności od kraju?

Różnice w ustalonych limitach prędkości na drogach poszczególnych krajów są efektem wielu unikalnych czynników charakterystycznych dla danego regionu. Na pierwszym planie znajdują się aspekty takie jak topografia, stan techniczny dróg oraz zagęszczenie populacji, które odgrywają decydującą rolę w definiowaniu dopuszczalnych prędkości. W miejscach o gęstej zabudowie miejskiej niższe limity prędkości mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Natomiast regiony posiadające szerokie i nowocześnie zaprojektowane autostrady często oferują wyższe prędkości maksymalne, co bierze pod uwagę zarówno możliwości pojazdów, jak i jakość infrastruktury drogowej. 

Ponadto kultura jazdy i analiza statystyk wypadków w poszczególnych krajach wpływają na kształtowanie lokalnych przepisów drogowych mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Podróżuj bezpiecznie i zgodnie z prawem

Przepisy dotyczące limitów prędkości, zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej, są ściśle dostosowane do charakterystyki każdego regionu, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Przestrzeganie tych ograniczeń jest nie tylko obowiązkiem każdego kierowcy, ale przede wszystkim kluczowym elementem w zapobieganiu wypadkom i zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY