Odszkodowanie od zarządcy drogi

Odszkodowanie od zarządcy drogi – jak je uzyskać?

Kierowcy często nie wiedzą, że za uszkodzenie samochodu na drodze mogą uzyskać odszkodowanie od jej zarządcy. Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy staranie się o nie będzie zasadne, a także jak to skutecznie zrobić.

Uszkodzenie samochodu spowodowane najechaniem na dziurę w jezdni czy potrąceniem dzikiego zwierzęcia wcale nie zdarza się tak rzadko. Naprawa powstałej w ten sposób szkody może okazać się kosztowna, więc warto wiedzieć, kiedy właściciel auta może ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi. Wyjaśniamy te kwestie w kolejnych akapitach.

Zarządca drogi – kim jest?

Warto odpowiedzieć na pytanie, kim jest zarządca drogi? To podmiot, który odpowiada za jej utrzymanie w odpowiednim stanie:

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – zarządca dróg krajowych;
  • zarząd województwa – zarządca dróg wojewódzkich;
  • zarząd powiatu – zarządca dróg powiatowych;
  • prezydent miasta, burmistrz, wójt – zarządca dróg gminnych;
  • prezydent miasta na prawach powiatu – zarządca wszystkich publicznych dróg (oprócz ekspresowych i autostrad).

Natomiast jeśli droga nie jest publiczna, jej zarządcą jest najczęściej wspólnota mieszkaniowa (w przypadku dróg biegnących przez osiedle) lub osoba prywatna. Warto dochodzić swoich racji, by zminimalizować straty, które powstały w wyniku czyjegoś zaniedbania. Oprócz tego dodatkowym zabezpieczeniem będzie AC – jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź takie ubezpieczenie samochodu online na Beesafe.

Za co jest odpowiedzialny zarządca drogi?

Co kryje się za stwierdzeniem, że zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymanie jej w dobrym stanie? Doprecyzowuje to ustawa o drogach publicznych, która dokładniej określa te obowiązki. Po stronie zarządcy leży utrzymanie między innymi nawierzchni dróg, a także przeprowadzanie okresowej kontroli ich stanu – z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób poruszających się po niej. Oprócz tego zarządca musi zadbać także o prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie podlegającej mu drogi, by nadawała się do użytkowania.

Odszkodowanie od zarządcy drogi – kiedy można je uzyskać?

Odszkodowanie od zarządcy drogi można uzyskać wtedy, kiedy nie dopełnił on swoich obowiązków. Najwięcej szkód powodują ubytki, które pojawiają się na nawierzchni po zimie. Najechanie na wyrwę może spowodować nie tylko pęknięcie opony, ale nawet uszkodzenie zawieszenia. Jednak dziury w jezdni to niejedyne „przewinienia” zarządców dróg. Do ich obowiązków należy na przykład odśnieżanie oraz usuwanie oblodzeń nawierzchni. Zatem odszkodowanie można uzyskać wtedy, kiedy zostanie dowiedzione zaniechanie.

Uzyskanie odszkodowania od zarządcy drogi – zasady postępowania

Szkodę na drodze można zgłosić także swojemu ubezpieczycielowi, ale tylko wtedy, kiedy kierowca ma wykupione autocasco. Nie jest to obowiązkowa polisa, jednak warto rozważyć jej zakup. Sprawdź, czy można ją kupić tak jak OC na raty na Beesafe. Dzięki temu unikniesz procedury związanej z ubieganiem się o odszkodowanie od zarządcy drogi – należy bowiem udowodnić mu zaniechanie.

Dlatego, aby w ogóle myśleć o uzyskaniu rekompensaty, trzeba dobrze udokumentować całe zdarzenie. Najlepszym rozwiązaniem będzie wezwanie na miejsce odpowiednich służb (policji lub straży miejskiej), by sporządziły notatkę i opisały okoliczności, w jakich doszło do powstania szkody. Koniecznie trzeba również wykonać zdjęcia samochodu oraz nawierzchni, jeśli to ona była przyczyną powstania usterki. Warto poszukać świadków, zebrać od nich oświadczenia lub dane kontaktowe, dla potwierdzenia słów poszkodowanego. W późniejszych etapach, kiedy samochód trafi już do warsztatu, należy uzyskać kosztorys naprawy oraz wycenę rzeczoznawcy. Trzeba też zabezpieczyć uszkodzoną część, ponieważ może okazać się konieczne jej zaprezentowanie podczas postępowania odszkodowawczego.

Pieczołowite zebranie materiału dowodowego jest niezwykle ważne dla udowodnienia zarządcy drogi zaniechania. Na zgłoszenie swoich roszczeń poszkodowany kierowca ma aż trzy lata, natomiast ubezpieczyciel musi odpowiedzieć na nie w ciągu miesiąca.