śmierć w wypadku samochodowym czy boli

Jak poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku samochodowego?

Wypadki samochodowe to obok chorób jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Świadomość nagłej utraty bliskiej osoby to ciężar, który dla wielu osób jest nie do zniesienia. Jak sobie radzić ze śmiercią najbliższych osób?

Wsparcie rodziny jest najważniejsze

Najtrudniejszym etapem przeżywania utraty bliskiej osoby jest utrzymanie odpowiednich relacji z innymi członkami rodziny w początkowym okresie po otrzymaniu tragicznej informacji. Wiele osób reaguje na taką wiadomość wyparciem i oddaleniem się od najbliższych. Brak pogodzenia się z zaistniałym zdarzeniem prowadzi do rozwijania się konfliktów w późniejszym czasie, dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie dotychczasowych więzi rodzinnych. Pozwoli to przetrwać najbardziej szokujący moment we wspólnocie. Nawet jeśli najlepszym rozwiązaniem w konkretnej chwili wydaje się odcięcie od emocjonalnego podejścia rodziców, rodzeństwa lub małżonka to zbliżenie się do cierpiących członków rodziny pozwoli szybciej zaakceptować fakt tragedii. Gesty takie jak pomoc w organizacji pogrzebu, wybranie trumny – ceny dla najbliższego i powiadomienie członków dalszej rodziny pozwalają zacieśnić takie więzi. Nawet jeśli w pierwszych etapach tragedia rodzinna przytłacza każdą osobę w najbliższym otoczeniu, warto zająć postawę współczucia dla innych osób – bliskość najbliższych w większości przypadków pomaga uporać się z dotkliwą stratą.

Pomoc specjalisty

Śmierć osoby bliskiej w wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego ma charakter nagły, przez co świadomość o rozmiarach danej straty dociera do wielu osób często dopiero kilka dni później. Moment ten należy wykorzystać do poszukania pomocy w środowisku zewnętrznym, a także wśród wykwalifikowanych specjalistów. Psycholog i psychoterapeuta ułatwiają przebrnięcie i zaakceptowanie faktu utraty ukochanego bliskiego. Poradzenie sobie z własnymi emocjami to pierwszy krok do powrotu do „normalnego” życia. Pomoc psychologiczna nie jest oznaką słabości i braku umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami. Jest to normalny aspekt, który dotyczy każdej osoby funkcjonującej w społeczeństwie. Wsparcie ze strony przyjaciół lub bliskich może w niektórych przypadkach okazać się niewystarczające, dlatego warto wówczas wybrać pomoc wykwalifikowanych specjalistów.

Próba przejścia do normalności

Radzenie sobie ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku samochodowym jest związane z koniecznością podjęcia próby przejścia do normalności. Wyjątkowość i tragiczność takiego wydarzenia nie powinna być powodem całkowitej utraty chęci do dalszego kontynuowania swojego życia. W przypadku pojawienia się poważniejszych zmian na tle psychicznym należy niezwłocznie udać się na wizytę do specjalisty i poszukać wsparcia w bliskich osobach. Przetrwanie pierwszego etapu żałoby skutkuje najczęściej pojawieniem się pustki i odczucia „braku sensu”. Śmierć w wyniku wypadku samochodowego jest brutalna i nagła, jednak podobnie jak każda inna utrata bliskiej osoby powinna wiązać się podjęciem próby częściowego zaakceptowania obecnego stanu rzeczy. Warto znaleźć w ostatnim pożegnaniu siłę, która ułatwi dalsze kontynuowanie życia – nawet mimo silnego odczucia pustki i rozpaczy. Czas trwania najtrudniejszego etapu w radzeniu sobie ze śmiercią osoby bliskiej jest zależny od charakteru poszczególnych osób. W niektórych przypadkach poradzenie sobie z taką sytuacją może obejmować nawet kilka miesięcy lub lat. Akceptacja śmierci w rodzinie nie powinna być zatem objęta wymogiem konkretnej ilością tygodni, miesięcy lub lat. Istotniejszą rolę odgrywa natomiast odpowiednie kształtowanie się tego procesu na osi czasowej. Pierwsze dni i tygodnie po usłyszeniu tragicznej informacji przeważnie wiążą się z większymi problemami w radzeniu sobie z tym faktem, niż późniejszy czas. Jeśli przygnębienie pogłębia się wraz z upływem tygodni, to należy poszukać specjalistycznej pomocy w swoim otoczeniu.