Autostrady w Polsce – ile ich jest?

Autostrady są uwielbiane przez wielu z nas i nie ma co się dziwić, ponieważ zapewniają nam o wiele lepsze warunki do podróżowania. Tylko ile ich właściwie jest w naszym kraju? Jak aktualnie przedstawia się lista autostrad w Polsce? Tego i kilku innych rzeczy dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią! 

Czym jest autostrada?

Przede wszystkim zacznijmy od samego pojęcia autostrady. Co się pod nim skrywa? Czym dokładnie jest autostrada? W Polsce definicję autostrady określają aż dwa akty prawne. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych mówi, że autostrada to droga publiczna o ograniczonej dostępności, która przeznaczona jest wyłącznie do ruchu pojazdów osobowych. 

Wyposażona jest przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, które posiadają wielopoziomowe skrzyżowanie ze wszystkim przecinającymi ją drogami transportu lądowego oraz wodnego. Z kolei z autostrady.com.pl dowiemy się, że następna ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku definiuje autostradę jako drogę w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi oraz dedykowaną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych (z wyłączeniem czterokołowca), które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h. 

Zarządcą autostrad w Polsce jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale nie tylko. Są też odcinki, które zarządzane są przez koncesjonariuszy. 

Ile autostrad jest w Polsce?

Jeśli poświęcimy trochę czasu na zebranie informacji, to dojdziemy do wniosku, że choć łączna długość autostrad w Polsce wynosi ponad 1600 km i oplatają niemal cały kraj, to wcale nie jest ich tak dużo. Na ten moment mamy ich w sumie sześć i są to: autostrada A1, autostrada A2, autostrada A4, autostrada A6, autostrada A18 oraz autostrada A50. Oczywiście to nie oznacza, że drogowcy spoczywają na laurach. Budowa polskich autostrad wciąż trwa w najlepsze i możemy być pewni, że na przestrzeni kilku następnych lat sieć zostanie poszerzona o dodatkowe odcinki. 

Tylko jak właściwie prezentuje się teraz system autostrad? Gdzie nimi dotrzemy?   

Najciekawiej przedstawia się autostrada A4, ponieważ to najdłuższa autostrada w naszym kraju. Prowadzi od zachodu (granica polsko-niemiecka w Jędrzychowicach) do wschodu (przejście graniczne w Korczowej), wzdłuż Sudetów i Karpat. Jak dowiemy się na stronie https://autostrady.com.pl/autostrady/polska/ autostrada A4 od zachodniej strony stanowi kontynuację niemieckiej autostrady Bocholtz–Akwizgran, czy też częścią III transeuropejskiego korytarza transportowego. Korzystanie z tej autostrady wiąże się z poborem opłat na dwóch odcinkach. Jeden to koncesyjny odcinek Kraków – Katowice, zaś drugim zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i biegnie na trasie Bielany Wrocławskie – Sośnica.

Autostrada A2 zwana także Autostradą Wolności również zachwyca dobrym połączeniem, ponieważ biegnie przez pięć województw: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Autostrada A1, zwana też Autostradą Bursztynową, docelowo ma mieć 584 km i łączyć Trójmiasto z południową częścią Polski, wiodąc aż do granicy z Czechami. 

Autostrada A6 jest przedłużeniem niemieckiej Autobahn 11 i częścią E28, zaś autostrada A18 biegnie przez południowo-zachodnią część kraju, przez województwa lubuskie i dolnośląskie. Autostrada A50 jest dopiero planowana, ale została dopisana do sieci autostrad i dróg ekspresowych na mocy rozporządzenia z dnia 24 września 2019 roku. Jej budowa ma się zakończyć w 2027 roku.