obwodnica gostynina

Obwodnica Gostynina – mapa i plan

Obwodnica Gostynia jest uważana za jedną z największych i najistotniejszych inwestycji tego typu na terenie miasta. Nie ma w tym nic zaskakującego: w końcu dzięki obwodnicy możliwe będzie ominięcie centrum miasta przez ruch tranzytowy, co jest niezwykle istotne zarówno dla jego mieszkańców, jak również dla kierowców, którzy wybierają się w dłuższe trasy.

Obwodnica Gostynia jest uważana za jedną z największych i najistotniejszych inwestycji tego typu na terenie miasta. Nie ma w tym nic zaskakującego: w końcu dzięki obwodnicy możliwe będzie ominięcie centrum miasta przez ruch tranzytowy, co jest niezwykle istotne zarówno dla jego mieszkańców, jak również dla kierowców, którzy wybierają się w dłuższe trasy.

Kolejna obwodnica miasta

Powstająca w ramach Programu 100 obwodnic na lata 2020-2030 nie jest pierwszą, jaka znajduje się w Gostyniu. Oprócz niej, miasto doczekało się budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ta obwodnica powstała ze środków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a także pieniędzy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą robót budowlanych została firma Strabag, a realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 roku i jej zakończenie jest planowane na 2023.

Obecna obwodnica powstaje w ramach Programu 100 obwodnic na lata 2020-2030, który zakłada stworzenie tytułowych stu obwodnic w różnych rejonach Polski na przestrzeni dekady. W ramach tego programu, na terenie województwa wielkopolskiego ma powstać łącznie dziewięć obwodnic, które odbarczą ruch w wielu miastach, na strategicznych trasach.

Obwodnica Gostynia – realizator

Do przetargu o realizację projektu stanął szereg firm: między innymi Strabag, który tworzy już obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, a także Budimex, Porr, Mota-Engil Central Europe. Jednak zwycięzcą, który zaoferował najniższą kwotę, było Konsorcjum firm MIRBUD na pozycji lidera i KOBYLARNI, będącej partnerem. Zdaniem tego Konsorcjum, budowa obwodnicy Gostynia powinna kosztować 246 832 635,59 zł.

Czas, jaki jest przewidziany na zakończenie prac nad stworzeniem obwodnicy, to 36 miesięcy, przy czym do terminu tego nie wlicza się okresu pomiędzy 16 grudnia a 15 marca z uwagi na potencjalnie niekorzystne warunki atmosferyczne, jakie pojawiają się w tym okresie. Biorąc pod uwagę powyższe, przy zachowaniu planowego terminu zakończenia prac budowlanych, obwodnica Gostynia powinna powstać nie później niż w I kwartale 2025 roku.

Trasa obwodnicy

Plan obwodnicy Gostynia zakłada 17 km drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego), na większości trasy jednojezdniowej. Odcinkowo przyjmuje się poszerzenie trasy do dwóch pasów. Podstawowym założeniem tworzenia obwodnicy jest odciążenie drogi krajowej numer 12, w szczególności odcinka pomiędzy Jarocinem a Lesznem, gdzie odbywa się zarówno ruch regionalny, jak i dalekobieżny. Dzięki tej obwodnicy, podróże będą szybsze i zdecydowanie bezpieczniejsze.

Podstawowe zalety powstania obwodnicy Gostynia

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada zmniejszenie ruchu na terenie wielu polskich miast. Tym samym dojdzie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców uczestniczących w ruchu zarówno pieszo, jak i różnego rodzaju pojazdami. Dodatkowo, dzięki zmniejszeniu ruchu w Gostyniu, powinno dojść do poprawy jakości powietrza na terenie miasta, a także w ogóle: ruch po obwodnicy jako jednostajny i stosunkowo szybki prowadzi do wytwarzania zdecydowanie mniejszej ilości spalin w porównaniu z jazdą miejską. Tym samym możliwe będzie wdrożenie zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów oraz dbałość o środowisko naturalne.

Niewątpliwą korzyścią dla mieszkańców miasta jest również samo zmniejszenie ruchu na terenie miasta. Dzięki niemu, korki będą zdecydowanie mniejsze, a tym samym dotarcie do wybranego punktu na terenie Gostynia będzie znacznie sprawniejsze niż wcześniej.

Inwestycja ma również na celu poprawę bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego, który – dzięki ominięciu miasta – będzie przebiegał zdecydowanie bardziej bezkolizyjnie niż w sytuacji, gdy trasa zmuszała go do przejazdu przez miasto. To także zdecydowanie szybszy przebieg całej podróży, która oznacza przejazd trasą o długości 17 km zamiast podróży po ulicach Gostynia.

Zobacz też: https://glodnapolka.pl