obwodnica gryfina

Obwodnica Gryfina

Obwodnica Gryfina jest kolejną z inwestycji, jakie zostaną przeprowadzone w ramach Programu 100 obwodnic w latach 2020-2030. Podstawowym celem tego programu jest wyprowadzenie ruchu samochodowego poza polskie miasta, a pośrednio – również wzrost bezpieczeństwa oraz poprawa jakości powietrza. Jak będzie przebiegać trawa obwodnicy i kto przeprowadzi prace budowlane?

Obwodnica Gryfina jest kolejną z inwestycji, jakie zostaną przeprowadzone w ramach Programu 100 obwodnic w latach 2020-2030. Podstawowym celem tego programu jest wyprowadzenie ruchu samochodowego poza polskie miasta, a pośrednio – również wzrost bezpieczeństwa oraz poprawa jakości powietrza. Jak będzie przebiegać trawa obwodnicy i kto przeprowadzi prace budowlane?

Obwodnica, na którą stracono nadzieję

Jak wskazują sami włodarze Gryfina, mieszkańcy miasta już dawno stracili nadzieję na zmniejszenie ruchu tranzytowego na terenie miasta. Jednak dzięki Programowi 100 obwodnic na lata 2020-2030 udało się ostatecznie zrealizować plany, które od lat były odsuwane na boczny tor.

Dzięki wspomnianemu programowi, w ciągu najbliższej dekady ma powstać aż 100 obwodnic, które umożliwią ominięcie wielu miast w Polsce. Dla samego województwa zachodniopomorskiego zaplanowanych jest dziewięć inwestycji: opisywana w tym artykule obwodnica Gryfina, a także obwodnice: Człopa, Kołbaskowa, Rusinowa, Stargardu, Szczecinka, Szwecji, Złocieńca oraz Wałcza i Strączna.

Realizator projektu

Po przeprowadzeniu przetargu, który miał miejsce pod koniec 2020 roku, realizatorem obwodnicy ostatecznie zostało konsorcjum firm Roverpol oraz Rover Infraestructuras. Umowa opiewa na kwotę 74,77 mln zł i została podpisana w drugim kwartale 2021 roku. Od tego momentu realizator budowy ma 17 miesięcy na opracowanie dokumentacji, a także uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej. Po tym terminie, konsorcjum ma 19 miesięcy na realizację inwestycji, z wyłączeniem miesięcy zimowych pomiędzy 16 grudnia a 15 marca (w związku z niepewnymi warunkami atmosferycznymi). Tym samym zakończenie prac jest planowane na rok 2025.

Przebieg trasy obwodnicy

Planowane jest stworzenie jednojezdniowej drogi klasy GP (tj. głównej przyspieszonego ruchu), której długość ma wynieść 5,6 km. Obwodnica będzie omijać miasto od wschodu, a jej podstawowym założeniem jest rozładowanie ruchu na drodze krajowej nr 31.

Główne cele stworzenia obwodnicy

Jak wspominaliśmy powyżej, podstawowym założeniem projektowanej obwodnicy Gryfina jest zmniejszenie ruchu na drodze krajowej numer 31, która przebiega przez miasto. Jest ona uczęszczana dość często, jako że stanowi drogę przejazdową również dla dalszych podróży czy ruchu turystycznego. Dzięki obwodnicy, możliwe będzie uzyskanie szeregu korzyści, o których traktujemy poniżej.

Zmniejszenie ruchu w mieście

Jedną z największych zalet powstania obwodnicy jest właśnie ograniczenie ruchu na terenie miasta. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie korków, które przełożą się z pewnością na komfort podróży mieszkańców miasta, a także osób które dojeżdżają do pracy na jego terenie.

Poprawa jakości powietrza

Wraz z ograniczeniem ruchu w mieście, dojdzie do automatycznej poprawy jakości powietrza. Dzięki temu możliwe jest zachowanie szczególnej dbałości o środowisko naturalne, a także poprawa komfortu życia mieszkańców. Warto przy tym zauważyć, że ilość spalin spadnie w ogóle, gdyż podróże po trasach ekspresowych oraz drogach szybkiego ruchu ze względu na swoją specyfikę i styl jazdy sprawiają, że pojazdy spalinowe generują zdecydowanie mniej szkodliwych substancji w porównaniu z jazdą po terenach miejskich, która charakteryzuje się między innymi częstym zmniejszaniem prędkości.

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców

Ograniczenie ruchu po terenie Gryfina wpłynie także korzystnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Mniejsza ilość aut poruszających się po mieście sprawi, że zmaleje ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji i spowodowania kolizji drogowej. Dodatkowo, znacząco spadnie ryzyko tego, że uczestnicy ruchu niekorzystający z samochodów (np. piesi czy rowerzyści) zostaną uczestnikami zdarzeń drogowych.

Szybsze podróże

Niewątpliwą zaletą budowy obwodnicy Gryfina jest również możliwość dużo szybszego podróżowania. Zmniejszenie ruchu w mieście wpłynie korzystnie na dynamikę jazdy mieszkańców poprzez zmniejszenie korków, jednak ze zmian zadowoleni będą również kierowcy wybierający się w dalsze podróże. Przejazd po obwodnicy jest zdecydowanie szybszy od tego po mieście.